آقای شهردار کاملا اشتباه می کنید

اول طبق عادت، اصل خبر تا خدای ناکرده حرفی نادرست یا عبارتی پس و پیش نشود، اینجا:
زاکانی: یک میلیون مسکن برای تهرانی‌ها کم داریم
در سال ۱۳۹۶ که بنده نیز برای شهرداری تهران از طرف دانشگاهیان و غیر سیاسیون کاندید شدم، پس از رد این کاندیداتوری یادداشتی برای شهردار آینده تهران بعنوان هدیه برای مقام جدیدشان در همین سایت نوشتم و چند توصیه جدی به ایشان بشرح ذیل کردم:
یادداشت اول را اینجا بخوانید
و
یادداشت دوم را اینجا بخوانید
و اخیرا در سال ۱۴۰۰ در انتخابات شهردار جدید مواردی را در ۴۰ توصیه متذکر شدم:
یادداشت سوم را اینجا بخوانید
متاسفم که بگویم اصلا شهردار محترم تهران به هیچ بحث جدی، اصولی و منطقی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار تهران که بعنوان خطرناکترین شهر دنیا از دیدگاه زلزله مطرح است توجهی ندارند !
در مقالاتم بعنوان توصیه به شهردار آینده یعنی آقای زاکانی بطور کاملا روشن اشاره کرده‌ام که تهران از حد لازم خیلی بزرگتر شده است و تنها راه نجات محتمل آن کوچک سازی آن است نه ساخت مسکن بیشتر و جاذبه های شهری برای مهاجرت بیشتر به آن!
مگر یک بحث اثبات شده در ایران و جهان را چند ..

اول طبق عادت، اصل خبر تا خدای ناکرده حرفی نادرست یا عبارتی پس و پیش نشود، اینجا:

زاکانی: یک میلیون مسکن برای تهرانی‌ها کم داریم

در سال ۱۳۹۶ که بنده نیز برای شهرداری تهران از طرف دانشگاهیان و غیر سیاسیون کاندید شدم، پس از رد این کاندیداتوری یادداشتی برای شهردار آینده تهران بعنوان هدیه برای مقام جدیدشان در همین سایت نوشتم و چند توصیه جدی به ایشان بشرح ذیل کردم:

یادداشت اول را اینجا بخوانید

و

یادداشت دوم را اینجا بخوانید

و اخیرا در سال ۱۴۰۰ در انتخابات شهردار جدید مواردی را در ۴۰ توصیه متذکر شدم:

یادداشت سوم را اینجا بخوانید

متاسفم که بگویم اصلا شهردار محترم تهران به هیچ بحث جدی، اصولی و منطقی از دیدگاه برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار تهران که بعنوان خطرناکترین شهر دنیا از دیدگاه زلزله مطرح است توجهی ندارند !

در مقالاتم بعنوان توصیه به شهردار آینده یعنی آقای زاکانی بطور کاملا روشن اشاره کرده‌ام که تهران از حد لازم خیلی بزرگتر شده است و تنها راه نجات محتمل آن کوچک سازی آن است نه ساخت مسکن بیشتر و جاذبه های شهری برای مهاجرت بیشتر به آن!

مگر یک بحث اثبات شده در ایران و جهان را چند بار باید تذکر داد ؟

اینکه در نطق خود فرموده‌اند این مسکن ها برای مردم حاشیه نشین و کم بضاعت می باشد ! چقدر از این مردم توان خرید این ساختمانها را خواهند داشت ! اگر در دوران ارزانی مسکن نتوانستند حالا با این قیمت ها چطور خواهند توانست !؟

آیا این امر بجز راه انداختن یک بیزنس سود آور برای عده ای خاص ولیکن مهلک برای تهران نخواهد بود ؟ آیا این بنا ها باعث مهاجرت افراد بیشتر از شهرستانها با توان مالی بالاتر به تهران نخواهد شد ؟ چرا به دست خود تهران را می خواهیم نابود کنیم ! ما در مدیریت بحران پلاسکو در تهران فلج شدیم، در آبادان با متروپل گرفتار شدیم و در تمامی زلزله های کوچک و بزرگ به حالت اغما رفتیم ! یک میلیون مسکن جدید یعنی بین ۴،۰۰۰،۰۰۰ تا ۶،۰۰۰،۰۰۰ میلیون نفر تازه وارد به شهر بی پناه تهران حتی بیشتر ! نکنید اینکار را که اشتباهی تاریخی در تمدن تهران کهن خواهد بود

والسلام

*استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

۶۵