افغانستانی ها در ایران رکورد می زنند!

برای نام بردن از مهاجران کشور همسایه مان افغانستان،تا آن جا که هوش و حواسم بوده از واژه افغانستانی استفاده کرده ام.

برای نام بردن از مهاجران کشور همسایه مان افغانستان،تا آن جا که هوش و حواسم بوده از واژه افغانستانی استفاده کرده ام.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.