ببینید | استاد دانشگاه تهران: سیل امامزاده داوود تکرار خواهد شد

حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست معتقد است سیل امامزاده داوود تکرار می‌شود: بارندگی های تابستانه معمولا به دلیل خشکی طبیعت باعث سیل وحشتناکی می شود، چیز غیرعادی در ایران نیست. بارندگی های موسمی یا مونسان در ۲۰ سال اخیر افزایش یافته است. برخی دانشمندان این را با جریان شمالی بارانهای موسمی مرتبط می دانند. اگر این نظریه درست باشد در سالهای آینده هم این اتفاق را خواهیم داشت/ منبع: خبرآنلاین

حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست معتقد است سیل امامزاده داوود تکرار می‌شود: بارندگی های تابستانه معمولا به دلیل خشکی طبیعت باعث سیل وحشتناکی می شود، چیز غیرعادی در ایران نیست. بارندگی های موسمی یا مونسان در ۲۰ سال اخیر افزایش یافته است. برخی دانشمندان این را با جریان شمالی بارانهای موسمی مرتبط می دانند. اگر این نظریه درست باشد در سالهای آینده هم این اتفاق را خواهیم داشت/ منبع: خبرآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.