بشنوید| توضیح استاد مدیریت بحران درباره زلزله ۵.۷ ریشتری هرمزگان

دریافت ۴ MB فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در فایل صوتی ارسالی برای گروه نخبگان خبرآنلاین گفت: لازم است برای آرامش بیشتر مردم استاد و مدیریت بحران بهتر، توضیحات زیر مد نظر قرار بگیرد. بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، هرمزگان امروز ۶ بار لرزیده است.
تاکید وی بر زلزله های باند شمالی از هرمزگان تا شمال ایران و غرب با تاکید و اهمیت به زلزله احتمالی تهران است که دقت بیشتر را به مسئولان امر می دهد. افزایش نگرانی‌هایم برای زلزله تهران توصیه های این استاد مدیریت بحران را می شنوید.
/۶۲۶۲

دریافت ۴ MB فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در فایل صوتی ارسالی برای گروه نخبگان خبرآنلاین گفت: لازم است برای آرامش بیشتر مردم استاد و مدیریت بحران بهتر، توضیحات زیر مد نظر قرار بگیرد. بر اساس آمار شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، هرمزگان امروز ۶ بار لرزیده است.
تاکید وی بر زلزله های باند شمالی از هرمزگان تا شمال ایران و غرب با تاکید و اهمیت به زلزله احتمالی تهران است که دقت بیشتر را به مسئولان امر می دهد. افزایش نگرانی‌هایم برای زلزله تهران توصیه های این استاد مدیریت بحران را می شنوید.

/۶۲۶۲