به امید روزی که هیچ ارسلانی کیمیا نشود

علی ارسلان با دوبنده صربستان قهرمان جهان شد.

علی ارسلان با دوبنده صربستان قهرمان جهان شد.