تجربه تلخ افطاری دادن فدراسیون فوتبال در ماه رمضان

تقریبا یک سال قبل بود که شهاب الدین عزیزی خادم که تازه رییس فدراسیون فوتبال شده بود عده ای از چهره های فوتبالی و اصحاب رسانه را به صرف افطار دعوت کرد.یک مراسم پر حاشیه که هنوز هم که هنوز است درباره آن صحبت می شود.
ریخت و پاش های زیاد در آن افطاری معروف کار را به جایی رساند که مدیر وقت روابط عمومی این فدراسیون توپ را به زمین باشگاه سایپا انداخت و با بیان اینکه همه هزینه های آن مراسم را این کارخانه خودروسازی داده است و اگر قرار به خرج کردن چنین مبالغی باشد حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کند توپ را به زمین مهرداد سراجی انداخت.مدیر سابق ورزشی باشگاه سایپا.
این اظهار نظر باعث شد تا مبادی ذیربط خواهان دریافت گزارش فوری در این باره و چگونگی برپایی ضیافت و دلایل آن شوند.پس از پیگیری های متعدد،باشگاه سایپا رسما اعلام کرد که نقشی در تهیه و تامین بودجه هدایا نداشته است و هرگز هم به طور دقیق مشخص نشد که چه کسی میلیون ها تومان در آن مهمانی خرج کرده است؟
حالا و پس از گذشت یک سال از آن مهمانی پر حاشیه این بار میرشاد ماجدی که حتی رییس فدراسیون هم نیست با ارسال کارت های دعوتی این بار مهمانان را به یکی از..

تقریبا یک سال قبل بود که شهاب الدین عزیزی خادم که تازه رییس فدراسیون فوتبال شده بود عده ای از چهره های فوتبالی و اصحاب رسانه را به صرف افطار دعوت کرد.یک مراسم پر حاشیه که هنوز هم که هنوز است درباره آن صحبت می شود.
ریخت و پاش های زیاد در آن افطاری معروف کار را به جایی رساند که مدیر وقت روابط عمومی این فدراسیون توپ را به زمین باشگاه سایپا انداخت و با بیان اینکه همه هزینه های آن مراسم را این کارخانه خودروسازی داده است و اگر قرار به خرج کردن چنین مبالغی باشد حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کند توپ را به زمین مهرداد سراجی انداخت.مدیر سابق ورزشی باشگاه سایپا.

این اظهار نظر باعث شد تا مبادی ذیربط خواهان دریافت گزارش فوری در این باره و چگونگی برپایی ضیافت و دلایل آن شوند.پس از پیگیری های متعدد،باشگاه سایپا رسما اعلام کرد که نقشی در تهیه و تامین بودجه هدایا نداشته است و هرگز هم به طور دقیق مشخص نشد که چه کسی میلیون ها تومان در آن مهمانی خرج کرده است؟
حالا و پس از گذشت یک سال از آن مهمانی پر حاشیه این بار میرشاد ماجدی که حتی رییس فدراسیون هم نیست با ارسال کارت های دعوتی این بار مهمانان را به یکی از مناطق بالای شهر تهران دعوت کرده است.

هیچ ایرادی ندارد و اتفاقا مهمانی دادن در ماه مبارک رمضان جزو سنت های پسندیده است اما بهتر است برای رهایی از هرگونه حاشیه ای آقای سرپرست بیاید و شفاف توضیح بدهد که هزینه دعوت از تعداد زیادی مهمان در باشگاه تشریفاتی اقدسیه از کجا تامین شده است؟اگر از جیب شخصی است که هیچ مشکلی ندارد،اگر مثلا باشگاهی مثل سایپا اسپانسر است(البته بعدا تکذیب نشود) که باز هم ایرادی ندارد و چه خوب است که برای روشن شدن اذهان عمومی(که مبادا در این وضعیت فدراسیون فوتبال متولی این مهمانی باشد)این توضیح کوچک داده شود.

۲۵۱ ۲۵۱