تحمل حرف مخالف همدیگر را داشته باشیم

گمشده ای که در میان همه ما هست! نگردید متاسفانه نیست. فرقی هم نمی کند در میان تمامی اقشار جامعه از مسئولین، روحانیون، اساتید دانشگاه،دانشجویان،دوستان، خانواده ها و… نیست برادر من نیست خواهر من.

گمشده ای که در میان همه ما هست! نگردید متاسفانه نیست. فرقی هم نمی کند در میان تمامی اقشار جامعه از مسئولین، روحانیون، اساتید دانشگاه،دانشجویان،دوستان، خانواده ها و… نیست برادر من نیست خواهر من.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.