ترسناک‌ترین تصویر؛ پرسشی از متخصصان درباره زلزله‌ هرمزگان

ساعت حوالی دو بامداد شنبه بود که خبر آمد زلزله شدید ۶ و یک دهم ریشتری هرمزگان و مشخصا بندر خمیر و روستاهای اطرافش را به لرزه درآورده؛ در آن ساعات بدترین و کلافه کننده ترین خبر این بود که:«از تلفات جانی احتمالی هنوز خبری گزارش نشده است» و البته طبیعی هم بود که در آن ساعات، مشخص نباشد که بزرگی حادثه و یا تلفات آن تا چه میزان بوده است.

ساعت حوالی دو بامداد شنبه بود که خبر آمد زلزله شدید ۶ و یک دهم ریشتری هرمزگان و مشخصا بندر خمیر و روستاهای اطرافش را به لرزه درآورده؛ در آن ساعات بدترین و کلافه کننده ترین خبر این بود که:«از تلفات جانی احتمالی هنوز خبری گزارش نشده است» و البته طبیعی هم بود که در آن ساعات، مشخص نباشد که بزرگی حادثه و یا تلفات آن تا چه میزان بوده است.