تعلیق افسانه نیست

آنها که ان دی ای (تجربه مرگ تقریبی) را می‌شناسند به اصل پیش آگاهی اعتقاد دارند. این پیش آگاهی موجب می‌شود آنها که سفری کوتاه به آن دنیا کرده و بازگشته اند، آینده را حدس بزنند. هر چند شاید به وضوح واقعیت نباشد. فوتبال ما یک بار دچار چنین مرگ کوتاه مدتی شده و اهالی فوتبال در عزای «تعلیق» نشسته‌اند.
آن روزها همه تصمیم‌سازان مدام می‌گفتند تعلیق، افسانه است؛ اما گذشت زمان به همه ثابت کرد افسانه را برایمان درست تفسیر نکرده‌اند. تعلیق شدیم و درهای فوتبال دنیا به روی تیم‌های ملی ما بسته شد و زجر زیادی کشیدیم تا توسط کمیته انتقالی به دایره گسترده اعضای فیفا برگردیم.
۱۵ سال بعد از آن روزهای سیاه، باز هم هستند افرادی که تعلیق را افسانه خوانده و به وضوح درباره دخالت شان در فوتبال حرف بزنند. خطر بسیار نزدیک است. این افراد که اصلا ربطی به فوتبال ندارند با صراحت درباره فوتبال حرف می زنند و خیلی صریح می گویند اگر انتخابات فدراسیون آن طور که آنها می خواهند پیش نرود و افرادی که دوستشان ندارند، وارد دایره انتخابات شوند، کل انتخابات را باطل می کنند! باور می کنید؟
پیش آگاهی NDE به ما هشدار می دهد اگر ای..

آنها که ان دی ای (تجربه مرگ تقریبی) را می‌شناسند به اصل پیش آگاهی اعتقاد دارند. این پیش آگاهی موجب می‌شود آنها که سفری کوتاه به آن دنیا کرده و بازگشته اند، آینده را حدس بزنند. هر چند شاید به وضوح واقعیت نباشد. فوتبال ما یک بار دچار چنین مرگ کوتاه مدتی شده و اهالی فوتبال در عزای «تعلیق» نشسته‌اند.

آن روزها همه تصمیم‌سازان مدام می‌گفتند تعلیق، افسانه است؛ اما گذشت زمان به همه ثابت کرد افسانه را برایمان درست تفسیر نکرده‌اند. تعلیق شدیم و درهای فوتبال دنیا به روی تیم‌های ملی ما بسته شد و زجر زیادی کشیدیم تا توسط کمیته انتقالی به دایره گسترده اعضای فیفا برگردیم.

۱۵ سال بعد از آن روزهای سیاه، باز هم هستند افرادی که تعلیق را افسانه خوانده و به وضوح درباره دخالت شان در فوتبال حرف بزنند. خطر بسیار نزدیک است. این افراد که اصلا ربطی به فوتبال ندارند با صراحت درباره فوتبال حرف می زنند و خیلی صریح می گویند اگر انتخابات فدراسیون آن طور که آنها می خواهند پیش نرود و افرادی که دوستشان ندارند، وارد دایره انتخابات شوند، کل انتخابات را باطل می کنند! باور می کنید؟

پیش آگاهی NDE به ما هشدار می دهد اگر این اظهار نظرها تکرار یا غلیظ تر شوند، خیلی راحت به سمتی می رویم که نباید؛ به سمت مرگ دوباره فوتبال. به سمتی که دوست دارند برای ما افسانه تعبیرشی کنند؛ اما واقعیت دارد. این تجربه‌ای است که دوست نداریم تکرار شود. عزیزانی که فوتبال را بهترین راه برای شهرت می‌دانند، بهتر است به توصیه بازیکنان تیم ملی گوش دهند و به معیشت مردم بپردازند که این روزها خیلی زیاد به توجه و تمرکز آنها نیاز دارند. پولی که در قرارداد ویلموتس به باد رفت بسیار زیاد بود؛ اما قطعاً افرادی که حول محور آن قرارداد مصاحبه می‌کنند، خوب می‌دانند پول‌های بسیار بیشتری در حوزه‌های دیگر به باد رفته که باید صد برابر این قرارداد روی آنها متمرکز شد.

فوتبال به آرامش نیاز دارد چون خیلی به جام جهانی نزدیکیم. اجازه دهید فوتبال باز هم نقش قدرتمند اجتماعی‌اش را اجرا کند و این فقط با آرامش ممکن می‌شود.

۲۵۱ ۲۵۱