جریان توسعه؛ از فرودگاه کانسای ژاپن تا فرودگاه ریزه-آرتوین در ترکیه

در میانۀ همین روزهایی که ما درگیر بحث قیمت ماکارونی و تخم مرغ در داخل کشور هستیم، در بیرون از مرزها جریان توسعه متوقف نیست و جناب رجب طیب اردوغان یک پروژۀ زیربنایی دیگر را هم به ساختارِ شبکه حمل و نقل ترکیه اضافه کرد.

در میانۀ همین روزهایی که ما درگیر بحث قیمت ماکارونی و تخم مرغ در داخل کشور هستیم، در بیرون از مرزها جریان توسعه متوقف نیست و جناب رجب طیب اردوغان یک پروژۀ زیربنایی دیگر را هم به ساختارِ شبکه حمل و نقل ترکیه اضافه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.