حمله آمریکا و کشتار ۲۹۰ ایرانی؛ نتیجه پی‌گیری‌های حقوقی ایران چه شد؟

بررسی حقوقی سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران| دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی و کشته شدن تمامی سرنشینان آن برخلاق موازین حقوقی و بین المللی می باشد.

بررسی حقوقی سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران| دوازدهم تیرماه، سالروز حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای ایرباس ایرانی و کشته شدن تمامی سرنشینان آن برخلاق موازین حقوقی و بین المللی می باشد.