در طلب عیش مدام؛ تحلیل درس‌های عاشورا برای روزگار ما

تحلیل روزآمدِ حماسه کربلا و آسیب شناسی و چاره جویی از آن، نیاز و ضرورتی انکار ناپذیر است که خصوصاً در چند دهه اخیر حساسیت متفکران و مصلحان اجتماعی را برانگیخته است.

تحلیل روزآمدِ حماسه کربلا و آسیب شناسی و چاره جویی از آن، نیاز و ضرورتی انکار ناپذیر است که خصوصاً در چند دهه اخیر حساسیت متفکران و مصلحان اجتماعی را برانگیخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.