دکتر اسلامی ندوشن که بود و چه کرد؟

به روان نویسنده ای گرانمایه ای که خردمندانه ایران را دوست می-داشت، سلام و درود می فرستم. نویسنده ای که هرگز از یاد ایران غافل نشد و همواره سفارش می کرد که ایران را از یاد نبرند.

به روان نویسنده ای گرانمایه ای که خردمندانه ایران را دوست می-داشت، سلام و درود می فرستم. نویسنده ای که هرگز از یاد ایران غافل نشد و همواره سفارش می کرد که ایران را از یاد نبرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.