زلزله در منطقه مرزی افغانستان در مسقط الراس شبکه حقانی

زمین لرزه افغانستان در زمانی سخت برای کشوری رخ می دهد که در بحران های متعددی گرفتار است.

زمین لرزه افغانستان در زمانی سخت برای کشوری رخ می دهد که در بحران های متعددی گرفتار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.