شما که دین ندارید، پس آزاده باشید!

حادثه عاشورا از آغاز تا انجام حاوی درس های الهیاتی ، اخلاقی و تربیتی برای بشریت است. ولی متاسفانه درجامعه شیعه صرفا انگیزه ای برای عزاداری و سوگواری شده و آموزه های آن تحت الشعاع قرارگرفته است.

حادثه عاشورا از آغاز تا انجام حاوی درس های الهیاتی ، اخلاقی و تربیتی برای بشریت است. ولی متاسفانه درجامعه شیعه صرفا انگیزه ای برای عزاداری و سوگواری شده و آموزه های آن تحت الشعاع قرارگرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.