فعلا همه چیز خوب است جز احسان علیخانی!

حتما قضاوت برای فصل سوم این برنامه خیلی زود است و اینجا من قطعا قصد قضاوت ندارم. تنها برنامه اول را نقد می کنم و برداشتم از سه داور جدید و دو عنصر مهم دیگر یعنی امین حیایی داور چهارم و احسان علیخانی همه کاره برنامه عصر جدید را می نویسم.
به نظرم برنامه اول نسبتا خوب بود. نقطه قوت برنامه شاید داورهای جدید هستند که اگر بیشتر از داورهای قبلی نباشند حتما کمتر هم نیستند.
کارن همایون فر با آن سابقه درخشان در هنر موسیقی و آهنگ سازی، به نظر جدی ترین و بی تعارف ترین داور برنامه عصر جدید است.
او که از سواد بالایی برخوردار است به دور از شور و احساس، بر پایه منطق و واقعیت داوری کرد و اسیر دخالت های احسان علیخانی هم نشد.
ژاله صامتی هم نشان داد می تواند به خوبی از عهده داوری برنامه عصر جدید برآید. دیدگاه او شبیه کارن همایون فر است. او هم اسیر دخالت های علیخانی نشد. شاید تنها تفاوتش با همایون فر، کل کل هایش با مجری برنامه بود که البته لازمه برنامه اینچنینی است.
مجید اسماعیلی که به نوعی جایگزین سیدبشیر حسینی شده هم داور خوبی به نظر می رسد.او نشان داد بهتر از سایرین حرف می زند و از بقیه مهربان تر ا..

حتما قضاوت برای فصل سوم این برنامه خیلی زود است و اینجا من قطعا قصد قضاوت ندارم. تنها برنامه اول را نقد می کنم و برداشتم از سه داور جدید و دو عنصر مهم دیگر یعنی امین حیایی داور چهارم و احسان علیخانی همه کاره برنامه عصر جدید را می نویسم.

به نظرم برنامه اول نسبتا خوب بود. نقطه قوت برنامه شاید داورهای جدید هستند که اگر بیشتر از داورهای قبلی نباشند حتما کمتر هم نیستند.

کارن همایون فر با آن سابقه درخشان در هنر موسیقی و آهنگ سازی، به نظر جدی ترین و بی تعارف ترین داور برنامه عصر جدید است.

او که از سواد بالایی برخوردار است به دور از شور و احساس، بر پایه منطق و واقعیت داوری کرد و اسیر دخالت های احسان علیخانی هم نشد.

ژاله صامتی هم نشان داد می تواند به خوبی از عهده داوری برنامه عصر جدید برآید. دیدگاه او شبیه کارن همایون فر است. او هم اسیر دخالت های علیخانی نشد. شاید تنها تفاوتش با همایون فر، کل کل هایش با مجری برنامه بود که البته لازمه برنامه اینچنینی است.

مجید اسماعیلی که به نوعی جایگزین سیدبشیر حسینی شده هم داور خوبی به نظر می رسد.او نشان داد بهتر از سایرین حرف می زند و از بقیه مهربان تر است!

امین حیایی هم که دو فصل داور بوده و نیازی به توضیح ندارد. او در همان برنامه اول با بالا رفتن از طناب، بار خودش را بست و آمادگی اش را به رخ همه کشید!

شاید تنها نقطه ضعف مشهود برنامه اول عصر جدید (اجرای) احسان علیخانی بود.

اینجا بحثم اجرای اوست نه تهیه کنندگی و کارگردانی او.

علیخانی در همان برنامه اول نشان داد به انتقادات گذشته توجهی نکرده و همچنان دوست دارد با برانگیختن احساسات داوران در کارشان دخالت کند؛ هرچند در برنامه اول تیرش به سنگ خورد!

اما از نظر من تاریک ترین بخش اجرای علیخانی در برنامه اول فصل سوم عصر جدید، زمانی بود که سه آتش نشان، برنامه خود را اجرا کردند. پس از این اجرا کارن همایون فر دیدگاهش را درباره اجرای آنان گفت.

همایون فر به درستی به نبود داستان و هدف در اجرای آتش نشانان اشاره کرد و گفت که من اینجا فقط سه مرد قدرتمند دیدم بدون آن که برنامه و داستان خاصی برای اجرایشان داشته باشند.

در این لحظه علیخانی با بیانی شبیه تمسخر گفت که:« پس انتظار داشتید سه مرد گوگولی اینجا باشند». همایون فر از این سخن ناراحت شد. این را به راحتی می شد از چهره اش فهمید اما به روی خودش نیاورد.

جمع بندی این که اولین برنامه عصر جدید نسبتا خوب بود. داورها خوب بودند. تهیه کنندگی و کارگردانی احسان علیخانی هم خوب بود اما نوع اجرا و دخالت های گاه و بی گاهش در کار داوران که مسبوق به سابقه هم هست فاکتورهای مثبتش را تحت تاثیر قرار داد تا او نتواند در اجرای صحیح برنامه اش موفق باشد؛ امیدوارم او در برنامه های بعدی این نکته ها را در نظر بگیرد.