فیلمی برای دوستداران داستان‌های هاروکی موراکامی

فیلم ژاپنی ماشین مرا بران – Drive my car – را دیدم. فیلم طولانی سه ساعته و آرام و تا حدودی حوصله‌بر.

فیلم ژاپنی ماشین مرا بران – Drive my car – را دیدم. فیلم طولانی سه ساعته و آرام و تا حدودی حوصله‌بر.