لزوم پرهیز از «عادی انگاری» جنایات عربستان

دولت سعودی که خود آفریننده گروه های تروریستی داعش و القاعده است، در یک اقدام فریبکارانه و فرافکنانه، جرم این افراد را همکاری با اعضای«القاعده» و «داعش» عنوان کرد و سعی کرد بدینگونه اقدام جنایتکارانه خود را توجیه کند.
اقدام ضدانسانی عربستان، محکومیت‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به همراه داشت تا حدی که سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه ۲۳ اسفند با صدور بیانیه‌ای، اعدام «دسته جمعی» مردم در عربستان را محکوم کرد.
دولت سعودی بخصوص بعد از به قدرت رسیدن بن سلمان، هرساله شمار زیادی از مخالفان خود را با توجیه مقابله با آزادی بیان و به بهانه همکاری با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. عربستان طی سال‌های اخیر فقط به کشتن مخالفان خود اقدام نکرده بلکه شمار زیادی از اتباع دیگر کشورها را نیز دستگیر، شکنجه و اعدام کرده است. اتهامات وارده به این افراد نه تنها مردم عربستان بلکه بسیاری از ملت های مسلمان و آزاده را قانع نکرده و همگان این جنایت را ناشی از تسویه حساب های مذهبی و سیاسی می دانند.
علیرغم محکومیت جنایت اخیر حکام سعودی توسط سازمان ملل متحد، بسیاری از محافل رسانه ای و روشنفک..

دولت سعودی که خود آفریننده گروه های تروریستی داعش و القاعده است، در یک اقدام فریبکارانه و فرافکنانه، جرم این افراد را همکاری با اعضای«القاعده» و «داعش» عنوان کرد و سعی کرد بدینگونه اقدام جنایتکارانه خود را توجیه کند.
اقدام ضدانسانی عربستان، محکومیت‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به همراه داشت تا حدی که سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه ۲۳ اسفند با صدور بیانیه‌ای، اعدام «دسته جمعی» مردم در عربستان را محکوم کرد.

دولت سعودی بخصوص بعد از به قدرت رسیدن بن سلمان، هرساله شمار زیادی از مخالفان خود را با توجیه مقابله با آزادی بیان و به بهانه همکاری با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند. عربستان طی سال‌های اخیر فقط به کشتن مخالفان خود اقدام نکرده بلکه شمار زیادی از اتباع دیگر کشورها را نیز دستگیر، شکنجه و اعدام کرده است. اتهامات وارده به این افراد نه تنها مردم عربستان بلکه بسیاری از ملت های مسلمان و آزاده را قانع نکرده و همگان این جنایت را ناشی از تسویه حساب های مذهبی و سیاسی می دانند.

علیرغم محکومیت جنایت اخیر حکام سعودی توسط سازمان ملل متحد، بسیاری از محافل رسانه ای و روشنفکری غربی که اشک تمساح برای کشته شدگان مردم چشم آبی و مو بور اوکراین در جنگ با روسیه می ریزند، با رویکرد گزینشی، نسبت به اعدام های اخیر مسلمانان مظلوم در سرزمین حجاز ساکت مانده و بی تفاوت بوده و گاهی نیز به اقدامات غیر موثر و صرفاً صدور بیانیه بسنده کرده ند.

متاسفانه اکثر دولت های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دچار سیاست زدگی شده و مسئولیت خود در قبال جنایت آل سعود را فراموش کرده اند. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی نیز بجای انجام تحقیقات جامع درباره این جنایت، سکوت اختیار کرده و گویا تنها خود را موظف به حمایت از مردم جنگ زده اوکراین می دانند. این قبیل دولتها پس از گذشت بیش از ۷ سال از آغاز تجاوز عربستان سعودی به یمن که به کشته شدن بیش از ۳۷۰ هزار غیرنظامی، تخریب گسترده زیرساخت ها و مراکز ارتباطی، درمانی و بهداشتی انجامیده نیز، با بی تفاوتی، مشوق جنایات ائتلاف سعودی و امارات بوده اند.

در ایران نیز نهادهای فرهنگی، نخبگان سیاسی و رسانه های داخلی شاید با «عادی انگاری» جنایت سعودی یا تمرکز به موضوع اوکراین، نسبت به عمق جنایت حکام سعودی بی توجه بوده و واکنش قوی و گسترده نسبت به این جنایت نداشته اند.

در این مقطع باید از تمامی سازوکارهای بین المللی و ظرفیت های حقوق بشری داخلی و خارجی برای جلب نظر سران کشورها و مقامات بین المللی و منطقه ای جهت افشای اقدامات ضد حقوق بشری عربستان سعودی استفاده شود.عدم تکرار این قبیل جنایات توسط حکام ریاض، با یک اهتمام جمعی در سطح رسمی و عرصه دیپلماسی عمومی امکانپذیر خواهد بود.