مرگ شهروندان و بهانه‌های دولتمردارن؛ سازمان مدیریت بحران و هواشناسی تعطیل‌اند؟

استاد مدیریت بحران گفت: « مرگ و مفقود شدن بسیاری از شهروندان در سیل های اخیر قابل و بهانه های دولتمردارن و سازمان های مربوطه نسبت به عدم اقدام لازم در مدیریت بحران و هشدار ندادن به شهروندان پیش از واقعه قابل پذیرش نیست.»

استاد مدیریت بحران گفت: « مرگ و مفقود شدن بسیاری از شهروندان در سیل های اخیر قابل و بهانه های دولتمردارن و سازمان های مربوطه نسبت به عدم اقدام لازم در مدیریت بحران و هشدار ندادن به شهروندان پیش از واقعه قابل پذیرش نیست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.