میانکاله و هشدارهای محیط زیستی

سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی برای پتروشیمی میانکاله ظاهرا مهم‌ترین جذابیت آن برای بعضی مسوولان محلی است.

سرمایه‌گذاری ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی برای پتروشیمی میانکاله ظاهرا مهم‌ترین جذابیت آن برای بعضی مسوولان محلی است.