نقد تحلیلی بر الگوی قانونگذاری در مجلس یازدهم

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می‏گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند.

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل پنجاه و هفت قانون اساسی عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول این قانون اعمال می‏گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.