نگاه ریشه‌ای رهبر انقلاب به جنگ اوکراین

بازخوانی فرازهای دیدگاه های مقام معظم رهبری درمورد جنگ اوکراین و توجه خاص ایشان به معرفی ریشه های اصلی این بحران، نشان می دهد که چرا تمام دستگاه های تبلیغاتی غرب، تمام قد به دنبال تحریف بیانات رهبر انقلاب در دیدار پوتین هستند.

بازخوانی فرازهای دیدگاه های مقام معظم رهبری درمورد جنگ اوکراین و توجه خاص ایشان به معرفی ریشه های اصلی این بحران، نشان می دهد که چرا تمام دستگاه های تبلیغاتی غرب، تمام قد به دنبال تحریف بیانات رهبر انقلاب در دیدار پوتین هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.