یادشان رفته چه بر سر استاد مهدوی دامغانی آوردند !

روز های تلخ و سختی است این روزها برای هر انسانی درس آموز است واز فراز و فرود این روز ها باید درس گرفت.

روز های تلخ و سختی است این روزها برای هر انسانی درس آموز است واز فراز و فرود این روز ها باید درس گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.