ماه: جولای 2022

ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار در کشور، مجلس شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی‌تواند حقوق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و صلاحیت قوه مقننه در تصویب قوانین، انحصاری و تفویض‌ناپذیر است. از سوی دیگر باید توجه داشت نهادهایی از جنس شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهایی از این دست، صرفا سیاست‌گذار هستند نه قانون‌گذار، لذا حق قانون‌گذاری ندارند، اما مجلس مطابق طرحی که در ۲۹خردادماه تصویب کرده این حق را برای شورای عالی فضای مجازی و… قائل شده که وارد حیطه قانون‌گذاری شود.
دلیل این تصمیم را باید از طراحان طرح و رای‌دهندگان به طرح در مجلس یازدهم پرسید. به‌طور کلی به نظر من این ایده از اساس، ایده درستی نیست، ضمن اینکه نمایندگان در این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… را مصون از دادخواهی مردم از طریق دیوان عدالت اداری قرار داده‌اند که به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است. به هر حال کارشناسان، تحلیلگران و اهالی فن باید به مساله به این درجه از اهمیت ورود و از طریق آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ابعاد پنهان موضوع را روشن ک..

شریک زندگی شما چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

در تعریف شرکت گفته‌اند: شرکت (عقدی یا اکتسابی) به این معناست که:
– دو نفر با هم قراردادی می‌بندند که با سرمایة مورد اشتراک خود معامله کنند.
– هیچ یک از دو طرف نمی‌تواند بدون اجازه دیگری با سرمایة شرکت معامله کند.
– سود و زیان فعالیت‌های شرکت به هر دو نفر شریک می‌رسد. (تحریرالوسیله)
شرایط یک شریک
با تعریف فوق اگر دو نفر تصمیم بگیرند شرکتی را پایه‌گذاری کنند و بخواهند آن را به سودآوری برسانند و گسترش دهند هریک از آنها باید شرایط زیر را داشته باشد:
۱ – انگیزه راه‌اندازی:
اگر هدف آدمی تنها گذراندن سادة زندگی باشد می‌تواند با کارهای پراکنده گلیم خود را از آب بیرون بکشد و به اندازه رفع نیازهای اولیه به فعالیت‌های ساده و گذرا دست زند. اما اگر انسان هدف زندگی را خور و خواب و خشم و شهوت نداند و ارزش‌ها و توانایی‌های وجودیش را باور داشته باشد، می‌کوشد ریشه‌های خود را در ژرفای زمین محکم کند و شاخه‌ها و برگ‌های خویش را در پهنة زمان بگستراند و از این راه اکنونیان و آیندگان را از میوه‌های شیرین و آبدار خویش بهره‌مند سازد. مسلم است که راه‌اندازی یک شرکت و افزایش شعبه‌های آن کار ساده و راحتی نیس..