vida alipour

بس نور امید آمد

شعر زیر ترجمه گونه ای از دعاهای قنوت نماز عید فطر است که در آستانه عید فطر ۱۴۴۳ برابر ۱۲ اردیبهشت۱۴۰۱ سروده شد.

رازهای روزی شکوهمند

ماه رمضان با همه برکتها و شیرینی ها گذشت و دل کندن از این ماه عزیز برای آنان که به حق آن معرفت دارند، چنان تلخ و جانسوز است که برای کسانی چون ما قابل درک و توصیف نیست.

افاضات معاون محترم و البته بی اطلاع رئیس جمهور

بزرگترین مشکل دولت سیزدهم، حضور فراوان افراد کم اطلاع و غیرمتخصص حتی در سطوح ظاهرا بالای قوه مجریه است. نتیجه این فرایند اظهارنظر های غیرکارشناسی، ناپخته و غالبا خنده دار آنهاست که تنها حسنش انبساط خاطر مردم در فضای مجازی است.

اخلاق نزد حاکمان؛ دروغگو دشمن خداست

از مباحث قابل توجه در اِعمال حاکمیت، توجه به بایدها و نبایدهای اخلاقی و فلسفه ی وجودی اخلاق مداری است چراکه توجه به اخلاق از جمله اوصاف ذاتی انسان است و به عبارتی انسان فی الذاته موجودی است اخلاق گرا و بنا به همین خصیصه پیگیر و در جستجوی محاسن اطرافیان و مکارم اخلاقی است.
لذا لازم است معیار و ملاک اخلاقی بودن رفتار انسان ها خاصه حاکمان و مدعیان اخلاق مداری تحلیل شود. با این فرض که خیر و شر در مکاتب دینی و فلسفی واجد تعریف مشخص و مشترکی است. فلاسفه و نظریه پردازان فلسفه ی اخلاق می گویند؛ زمانی که انسان بنا بر میل خویش وخیالی آسوده رفتاری در قالب خیر و نیکی انجام می دهدعمل وی را اخلاقی می دانیم اما چنانچه همان انسان از ترس قدرت یا به طمع رسیدن به منفعتی رفتار مورد اقبال جامعه را انجام می‌دهد و فی المثل در جلب نظر دیگران خودش را فردی به دور از تجملات معرفی می کند و یا درآمد و دارایی خویش را به میزان قاطبه ی افراد جامعه اعلام می کند تا افراد این طبقه وی را باور کرده، همراه او شوند،رفتارش اخلاقی نبوده،چنین انسانی را اخلاق مدار نمی دانند.
در تحلیل مکاتب سیاسی وآموزه های اخلاقی:آنارشیسم به..

مراسم آقای رئیسی با فعالان سیاسی چگونه گذشت؟

عصر شنبه شال و کلاه کردم و رفتم. باران آمده بود و ترافیک.چند دقیقه ای دیر رسیدم. آقای رنجبران وقت می داد. تقریبا بیشترمان حرف زدیم. انصافا حرفها گوشه وکنایه نداشت و هرکس هرچه به نظرش می رسید، صادقانه مطرح می کرد.البته لحن ها متفاوت بود. کسی از کسی اسم نمی آورد، اما چشم و ابرویش معلوم بود به چه کسی اشاره می کند.تنها یک جا بین محسن هاشمی رفسنجانی و رثایی در مورد استخر فرح بگو مگو شد که به خیر گذشت. البته بدون اینکه اسم بیاورند، طرفداران جناح راست یا انقلابی از دولت قبل خیلی بد می گفتند. یکی که جوری از همه دولت های قبلی حرف زد که انگاری از اول انقلاب تا حالا در دوران طاغوت بودیم.
از اینکه چرا هنوز همه مدیران را تغییر ندادین تا چرا از این همه تجربه استفاده نمی کنید و از اینکه یکی می گفت مساله اکثریت مردم عفاف وحجاب است تا مساله رفع حصر و ضرورت دراز کردن بانیان وضع موجود.
ولی اکثر گویندگان مخالف و موافق دولت در مورد مسائل اقتصادی نظر دادند.
اولین بار بود بعد ریاست جمهوری آقای رییسی را می دیدم. همان آقای رییسی قبل بود. خدا وکیلی در رفتار متواضعانه شخصی اش تغییر نکرده بود. من وقتی وارد شدم ..

در مراسم آقای رئیسی با فعالان سیاسی چه گذشت؟

عصر شنبه شال و کلاه کردم و رفتم. باران آمده بود و ترافیک.چند دقیقه ای دیر رسیدم. آقای رنجبران وقت می داد. تقریبا بیشترمان حرف زدیم. انصافا حرفها گوشه وکنایه نداشت و هرکس هرچه به نظرش می رسید، صادقانه مطرح می کرد.البته لحن ها متفاوت بود. کسی از کسی اسم نمی آورد، اما چشم و ابرویش معلوم بود به چه کسی اشاره می کند.تنها یک جا بین محسن هاشمی رفسنجانی و رثایی در مورد استخر فرح بگو مگو شد که به خیر گذشت. البته بدون اینکه اسم بیاورند، طرفداران جناح راست یا انقلابی از دولت قبل خیلی بد می گفتند. یکی که جوری از همه دولت های قبلی حرف زد که انگاری از اول انقلاب تا حالا در دوران طاغوت بودیم.
از اینکه چرا هنوز همه مدیران را تغییر ندادین تا چرا از این همه تجربه استفاده نمی کنید و از اینکه یکی می گفت مساله اکثریت مردم عفاف وحجاب است تا مساله رفع حصر و ضرورت دراز کردن بانیان وضع موجود.
ولی اکثر گویندگان مخالف و موافق دولت در مورد مسائل اقتصادی نظر دادند.
اولین بار بود بعد ریاست جمهوری آقای رییسی را می دیدم. همان آقای رییسی قبل بود. خدا وکیلی در رفتار متواضعانه شخصی اش تغییر نکرده بود. من وقتی وارد شدم ..