vida alipour

رقیب هرگز نمی‌خوابد

از آن‌ها می‌پرسم چند نفر از شما واقعا علاقه دارید این مجموعه را بخوانید. هیچ کس دستش را بلند نمی‌کند. بعضی‌ها زیرِ لب چیزی می‌گویند. صدایشان به گوش می‌رسد: «آخه کی حوصله داره استاد؟ »
رمان چهار جلدی ژان کریستف و بعد رمان پنج جلدی کلیدر را به آن‌ها نشان می‌دهم. سؤالم را تکرار می‌کنم. باز جمله «کی حوصله داره استاد» را از بعضی‌ها می‌شنوم. چند نفر از دانشجویان می‌گویند ما حتی وقتی برای دقایقی فیلم‌های سینمایی کلاسیک یا حتی سریال‌های دهه شصت و هفتاد ایرانی را تماشا می‌کنیم حوصله‌مان سر می‌رود و از خودمان می‌پرسیم چطور زمانی مردم این فیلم‌ها و سریال‌ها را تماشا می‌کردند بدون آنکه حوصله‌شان سر برود.
دلیل را از آن‌ها می‌پرسم. می‌گویند سرعت فیلم‌ها کُند، و وحشتناک کسالت‌آورند. اصلاً آن شکلی از زندگی که در آن فیلم‌ها نشان داده می‌شود بی‌نهایت حوصله‌سربر است. چرا آدم‌ها آرام راه می‌روند؟ چرا آرام حرف می‌زنند؟ چرا آرام نگاه می‌کنند؟ می‌گویند حتی تصور خواندن کتاب‌هایی که نشان‌شان دادم برایشان غیرممکن است. اگر در بیست سالگی خواندن این کتاب‌ها را آغاز کنند احتمالا در سی سالگی به آخر خواهند رسید، الب..

خلیج فارس نامی به بلندای تاریخ بشریت

نام خلیج فارس در گستره تاریخ بشریت و در پهنه جغرافیای انسانی یک نام جاودانی است که تنها برازنده قامت زیبای ایران است و هر نام جعلی دیگری نشانگر عقده وکینه اقوامی است که هویت ناقص خود را در تحریف این نام ابدی، جستجو می کنند.
روز ملی خلیج فارس را در حالی پشت سر گذاشتیم که از نیم قرن گذشته به این سو قدرتهای استعماری برای هویت سازی وتحریف مسلمات تاریخی و تغییر این نام زیبا به نام های جعلی دیگر از هر ابزاری استفاده می کنند.
در طول نیم قرن گذشته که دولت های استعمار گر بریتانیا از واقعه تاریخی ملی شدن صنعت نفت دچار عقده سنگین روانی شده بودند به تدریج در صدد تغییر هویت تاریخی خلیج فارس بر آمدند .
از همان زمان برای نخستین بار روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره وزارت خارجه این کشوراز نام جعلی دیگری برای خلیج فارس استفاده کرد.
موج مهاجرت اتباع کشورهای شرق آسیا برای سازماندهی و هویت سازی جعلی تحت اشراف دولت استعمارگر بریتانیا به سوی جنوب خلیج فارس آغاز شد در حالی که تا یکصد سال اخیر هیچگونه تمدنی به جز تمدن ایران در منطقه وجود نداشت.
شکل گیری قارچ گونه رژیم های جعلی در پرتو سستی، بی تحرکی وخمول ..