آبادانی!

سال هاست که رهبران خاورمیانه – صرف نظر از نوع اعتقادات و میزان وابستگی آنها به غرب و شرق – یک آرزو دارند، ساختن مدینه فاضله!

سال هاست که رهبران خاورمیانه – صرف نظر از نوع اعتقادات و میزان وابستگی آنها به غرب و شرق – یک آرزو دارند، ساختن مدینه فاضله!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.