پست های اسلایدر

آیا تداوم بازداشت خبرنگاران منطبق بر جهات قانونی و حقوق دفاعی متهم است؟

مستند به مقررات آیین دادرسی کیفری ، فلسفه ی وجودی چنین نهادی در نظام دادرسی کیفری بنا به جهاتی است که از مفاد ماده۲۱۷قانون آیین...

تمیزکاری شیشه و نمای خارجی ساختمان با اجاره کلایمر

در این نوشته قصد داریم تا در مورد صفر تا صد تمیز کردن نمای ساختمان‌های بلند و اجاره کلایمر صحبت کنیم. پس تا انتهای مطلب...

وزیر لایتچسبک

شاید اگر معترضین به وی دورنمای وضع فعلی آموزش و پرورش را می دانستند ، می گفتند آقا بیایید کلید عزل و نصب ها را...

تمدن واحد جهانی 

این طرح مورد استقبال بسیاری از کشورها و حکومت های جهان قرار گرفت از جمله مورد حمایت دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. اول اصل...

دولت هنوز اراده‌ای برای احیای برجام ندارد

دولت سیزدهم با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین چالش‌هایی که ما در منطقه داریم و موضوع مهم و اساسی یافتن یک راهکار قابل اجرا...

پست های شبکه ای

آیا تداوم بازداشت خبرنگاران منطبق بر جهات قانونی و حقوق دفاعی متهم است؟

مستند به مقررات آیین دادرسی کیفری ، فلسفه ی وجودی چنین نهادی در نظام دادرسی کیفری بنا به جهاتی است که از مفاد ماده۲۱۷قانون آیین...

تمیزکاری شیشه و نمای خارجی ساختمان با اجاره کلایمر

در این نوشته قصد داریم تا در مورد صفر تا صد تمیز کردن نمای ساختمان‌های بلند و اجاره کلایمر صحبت کنیم. پس تا انتهای مطلب...

وزیر لایتچسبک

شاید اگر معترضین به وی دورنمای وضع فعلی آموزش و پرورش را می دانستند ، می گفتند آقا بیایید کلید عزل و نصب ها را...

تمدن واحد جهانی 

این طرح مورد استقبال بسیاری از کشورها و حکومت های جهان قرار گرفت از جمله مورد حمایت دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. اول اصل...

دولت هنوز اراده‌ای برای احیای برجام ندارد

دولت سیزدهم با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین چالش‌هایی که ما در منطقه داریم و موضوع مهم و اساسی یافتن یک راهکار قابل اجرا...

احیای برجام دیگر صرفا به اراده سیاسی کشورها ربطی ندارد

اگر برجام را توان دیپلماتیک دنیایی بدانیم که در اثر تحولات خاورمیانه تیره و تار شده بود، اما همان دنیا تلاش داشت از طریق برجام...