بلاگ

طلوعی پس از غروب

سلام بر خورشید یازدهم حضرت عسکری(ع) که هشتم ربیع الاول را به سوگ او می نشینیم و سلام بر فرزندش امام دوازدهم حضرت مهدی (ع) که امامتش از نهم ربیع الاول سال ۲۶۰هجری قمری آغاز شده است.

طلوعی پس از غروب

سلام بر خورشید یازدهم حضرت عسکری(ع) که هشتم ربیع الاول را به سوگ او می نشینیم و سلام بر فرزندش امام دوازدهم حضرت مهدی (ع) که امامتش از نهم ربیع الاول سال ۲۶۰هجری قمری آغاز شده است.

هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

ناآرامی‌های اخیر به تمامی از جنس ناآرامی‌های مقطعی گذشته نیست اما ریشه در فرایندی دارد که پیشاپیش درباره بروز آن به هر بهانه، از سوی آگاهان هشدار داده شده بود. مشکل کجاست؟ و چرا به نقطه جوش کنونی رسید؟

هنر ایجاد ارتباط با مخالفان

ناآرامی‌های اخیر به تمامی از جنس ناآرامی‌های مقطعی گذشته نیست اما ریشه در فرایندی دارد که پیشاپیش درباره بروز آن به هر بهانه، از سوی آگاهان هشدار داده شده بود. مشکل کجاست؟ و چرا به نقطه جوش کنونی رسید؟

آیا در ایران چاره ای جز سیاسی شدن نیست؟

تقریباً دو سال به دلیل پاندمی کرونا، کلاس‌ها به شکل مجازی تشکیل می‌شد. روشن است که این کلاس‌ها، به ویژه در مقطع کارشناسی، هیچ وقت ویژگی‌های یک کلاس متعارف و معمول را نداشت. در مقطع کارشناسی، تقریباً هیچ وقت چهره دانشجویی را ندیدم و به جز این، هیچ وقت بحثی جمعی درباره مباحثی که مطرح می‌کردم شکل نگرفت.

آیا عابدالجابری ضد ایران است؟

اندیشه ها محصولِ دشواره هایی هستند که در بستر اجتماعی به مسئله تبدیل می شد ه اند؛ آن گاه توسط نخبگان خودآگاه مورد تأمل قرار گرفته اند. از این رو اندیشه ها را باید در بستر اجتماعی و بازه زمانی زایش آن ها مورد اندیشیدن انتقادی قرار گیرند.

آیا عابدالجابری ضد ایران است؟

اندیشه ها محصولِ دشواره هایی هستند که در بستر اجتماعی به مسئله تبدیل می شد ه اند؛ آن گاه توسط نخبگان خودآگاه مورد تأمل قرار گرفته اند. از این رو اندیشه ها را باید در بستر اجتماعی و بازه زمانی زایش آن ها مورد اندیشیدن انتقادی قرار گیرند.

آیا در ایران چاره ای جز سیاسی شدن نیست؟

تقریباً دو سال به دلیل پاندمی کرونا، کلاس‌ها به شکل مجازی تشکیل می‌شد. روشن است که این کلاس‌ها، به ویژه در مقطع کارشناسی، هیچ وقت ویژگی‌های یک کلاس متعارف و معمول را نداشت. در مقطع کارشناسی، تقریباً هیچ وقت چهره دانشجویی را ندیدم و به جز این، هیچ وقت بحثی جمعی درباره مباحثی که مطرح می‌کردم شکل نگرفت.