ماه: اکتبر 2022

تبعات نگهداری نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت

آثار و تبعات بازداشت برخی متهمین وقایع اخیر خاصه صدور قرار بازداشت برای نوجوانان و جوانانی که قرار است در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود از جمله چالش ها و نگرانی هایی است که لازم است مورد توجه و عنایت مسئولین امر قرار گیرد.در مواجهه و گفتگو با برخی مسئولین کانون اصلاح و تربیت وفعالان حقوق کودک دغدغه ها و نگرانی هایی از سوی ایشان مطرح می شود که هر انسان دلسوزی را وادار به واکنش می کند.
از روزی که تئورسین های کیفرشناسی در تبیین فلسفه ی کیفر به رسالت اخلاقی کیفر ومجازات اشاره و در تشریح ارکان ضمانت اجرای کیفری سه اصل و قاعده ی ترمیم خسارت،بازاجتماعی شدن و رعایت کرامت انسانی متهم را اولویت اساسی اعمال کیفر دانستند،هدف غایی و نهایی از کیفر و مجازات در این سه رکن اساسی خلاصه می شد تا امروز که مسئله و تئوری حذف مجازات زندان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در غالب نظام های کیفری رعایت می شود،دغدغه ی متولیان حقوق و قضا کاستن تالی فساد اعمال کیفر زندان و مضیق کردن دایره شمول مجازات های سالب آزادی است.اگر بنا به معنای لغوی ولغت شناسی منظور و غایتِ حقوق از کیفر، تاوان عملی ضد اجتماعی است الا و لابد ..

یادی از عزت بگوویچ

هیئت‌های مختلف دولتی از جمله شفیق جعفروویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی، دیپلمات‌های خارجی، نمایندگان تشکل‌های مختلف و مسئولین حزب اقدام دمکراتیک بر مزار او تاج گل نثار کردند.
شفیق جعفروویچ، رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی در این مراسم گفت: «عزت بگوویچ رئیس جمهور، متفکر، نویسنده، انسان دوست و حقوقدان بود. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، به معنای واقعی کلمه. سیاستمداران رویای قدرت را می‌بینند. دولتمردان مراقب سرنوشت کشور و مردم هستند. سیاستمداران فقط به انتخابات بعدی فکر می‌کنند. دولتمردان در باره نسل‌های آینده فکر می‌کنند. برای سیاستمداران، قدرت هدف است. برای دولتمردان، قدرت فقط یک وسیله است. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، زیرا برای او قدرت وسیله‌ای برای انجام کار خیر بود و زیرا او مراقب سرنوشت بوسنی و هرزگوین و مردم بوشنیاک و به فکر نسل‌های آینده بود. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، زیرا مردی اهل تفکر و عمل بود. سیاستمدارانی هستند که زیاد فکر می‌کنند، اما عمل نمی‌کنند. کسانی هم هستند که زیاد عمل می‌کنند اما بدون فکر زیاد. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، زیرا هم فکر می‌کرد و هم عمل می‌کرد.»
پیشینه مبارز..

چرخه هوش تهدید اطلاعاتی

یک عامل هوشمند، سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و بررسی افزایش میدهد. هوش مصنوعی در آینده ای نه چندان دور زندگی بیشتر انسانها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استفاده کسب و کارها از سیستم های هوش مصنوعی برای مقابله با تهدیدهای سایبری در حال افزایش است. بر این اساس، دو سوم از سازمانها تایید کرده اند که بدون استفاده از هوش مصنوعی، نمیتوانند در مقابل تهدیدها واکنش درست نشان دهند. به این ترتیب، با افزایش تعداد ابزارها، شبکه ها و رابطه کاربری که نتیجه پیشرفت سیستم های ابری، اینترنت اشیا و فناوری های ارتباطاتی اند، سازمانها باید امنیت سایبری خود را ارتقا دهند. سیستم های دفاع سایبری آینده در کنار امکانات امروزی قطعا باید از امکانات هوشمند درک، پیشبینی و پیشگیری انواع حملات سایبری پیچیده برخوردار باشند. نکته مهمی که وجود دارد این است که بجای اینکه به هوش مصنوعی به عنوان ناجی سایبری خود بنگریم، باید تمرکز را بر روی راه حل های سنتی قرار دهیم: کنترل، نظارت و درک تهدیدات بالقوه. سپس، با علم به اینکه کاربران ما چه کسانی هستند، چه دستگاه هایی را برای چه اهدافی استفا..

هل سیکون رئیس الوزراء العراقی الجدید، منقذ العراق؟

یبدو أن الرأی العراقی العام قد عقد الأمل کثیرا علی حکومة السید السودانی، بل وإن البعض إعتبره منقذ العراق خلال الأشهر والسنوات القادمة(بعد سنوات من التوترات السیاسیة وصراعات التیارات الداخلیة). وما یلفت النظر هو أن السید السودانی لدیه بعض المیزات التی تُمیزه عن رؤساء الوزراء السابقین.

فالسودانی هو من طبقة الشروقیة(من عرب شرقی العراق) أی من سکان محافظة میسان، ویُطلق علی کبری مدنها “العمارة”، وهی منطقة تُعانی من إنفجارات فی نموها السکانی، وخلال حقبتی عبدالکریم قاسم، ونظام صدام المقبور، شهدت هجرة السکان بشکل کبیر إلی بغداد والمدن الجنوبیة العراقیة کالنجف وکربلاء(علما أن الهجرة علی عهد نظام صدام کانت قسریة ولأسباب أمنیة). فالشروقیون یشکلون نسبة ۸۰% من سکان مدینة الصدر بالعاصمة العراقیة بغداد(التی تعتبر مرکز ثقل قوة مقتدی الصدر)، فیما تبقی نسبة لایُستهان بها من سکان مدینتی کربلاء والنجف من الشروقیین. أما “آل الصدر” بدورهم لهم نفوذ وتأثیر کبیرین فی أوساط الشروقیین، بحیث أن غالبیة سکان محافظة میسان هم من المؤیدین للتیار الصدری، بل وغالبیة أنصاره الذین یسیطرون علی المسیرات الإحتجاجیة، هم من ا..

مُهـــر باطــــل به اغتشاش زدید

مُهـــر باطــــل به اغتشاش زدید آبـــرو را ز معتــــــرض بردید
در چهـل روز فتنـــه و آشـــوب این چنین عاقبت به شـــر شُدید
امنیت حرف اول است همــه جا بی امان گفت و گو کجا دیدید
گفتـــگو ارزش است برای همـه آنــکه دارد به لب قول ســـدید
چون به حــق او نمیشــود قـانع بایدش دیــد او عذاب شَــــدید
جنگ جنگ است جبهه ها دیگر یا به مـرز است یا به فکر جــدید
جنــگ امواج و پخش شــایعهها اختلاف این زمان به اوج رسیــد
حق و باطل همیشه در جنگنــــد بر اباطیـــــل قول حق چربیـــــد
صحنه دلخـــراش به شـاه چراغ هر یکی بین به گوشه ای بــدوید
طفــل مظلوم را چــرا بکشیــــد میکنیــد بی گنـه چگونه شهید؟
بکشید، کشتن است حیات از نو باشـــد این جمله از امــــام فقید
این قســاوت ز داعشی نه عجب آمریکـــا این گروه نمود پدیــد
وین عجب از خودی که معیارش هست چون او دو تا نه وحیــــد
ای مقامـــــات وعده را بگـــذار مهــــــربانی به مردمـــان بکنیـد
مهربانی نه با وعده است و سخن یادی از وی نمــا به وقت خـرید
ازدواج است و کار امــر بزرگ گر که جویی به حق حیات سعید
متقی آنکس است که کار کنـد بس کنید قصــه ..

جایگاه دین در سده نو

این تحلیل نمی تواند فارغ از تحولات و نشیب و فرازهای دین در سده گذشته باشد؛ زیرا بسیاری از رویداد ها و تحولات این سده یا ادامه طبیعی رویداها و تحولات آن سده است و یا تحت تأثیر مبانی و پی ریزی هائی است که در سده پیشین برنامه ریزی شده است.قرن چهارده شمسی (١٣٠١-١٤٠٠) مالامال از تحولات شگفتی بوده که بر زیرساخت های اجتماعی از جمله فرایند حرکت دینی تاثیرگذار بوده است.سده چهاردهم شمسی با بخش عمده ای از قرن بیستم(١٩٢١-٢٠٢١) همزمان بوده که این تحولات را دربر داشته است.
برخی از مهم ترین رویدادها در سده ١٤، عبارتند از: پیروزی انقلاب بولشویکی و کمونیستی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ١٣٠١(برابر با ١٩٢٢)؛ شکافته شدن اتم(١٩٣٨)؛ جنگ جهانی دوم (١٩٣٩-١٩٤٥ برابر با ١٣١٨-١٣٢٤) با ضایعات بی سابقه انسانی و اقتصادی فراوان؛تاسیس سازمان ملل(١٩٤٥)،اعلامیه جهانی حقوق بشر(١٩٤٨)،جنگ سرد دو بلوک سوسیالیستی و سرمایه داری(١٩٤٧-١٩٩١)،سفر انسان به فضا(١٩٦١)،فرود انسان بر ماه(١٩٦٩)،پیروزی انقلاب اسلامی در ایران(١٩٧٩)، تشکیل گروه القاعده(١٩٨٧)، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(١٩٩١)، تحول شگرف رسانه ها با ظهور ا..

اما و اگرهای پیام‌رسان‌های داخلی

خراسانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید:« تغاری بکشند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسی». تغار به معنای ظرف سفالین بزرگ است و کاسه لیس در این ضرب المثل اشاره به آن هایی است که در فضای معمول و سالم امکان استفاده ندارند و فقط در شرایط به هم ریخته برایشان منافعی متصور است. البته استفاده از فرصتی که در سختی ها و مشکلات و نابسامانی وضعیت مردم پیش می آید هم هنر میخواهد که به عنوان نمونه، پیام رسان های داخلی آن را هم نداشته اند، همان هایی که خبرگزاری فارس هم اذعان نموده بود با وجود حمایت ها توسعه پیدا نکرده اند، حمایت ها و هزینه هایی که نه میزانش به درستی مشخص است، نه منبع تامینش و نه مصرف کننده اش، اما به گزارش خبرگزاری ها سر به هزاران میلیارد تومان می زند. کافی است به خاطر بیاوریم که فقط برای یکی از آن ها دو هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه شده است و جالب اینجاست که بعضی از نماینده های مجلس هم در حمایت و اسم بردن از آن، اگر چه ممکن است شائبه تبلیغ داشته باشد، کوتاهی نکرده اند، همانی که یک نماینده به جای مدیر عامل شرکت سازنده اش به مردم وعده ی عجیبی داد، این وعده که پهنای باند آن پیام ر..

با علائم روماتیسم در زنان بیشتر آشنا شویم

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
برخی از زنان ممکن است با روماتیسم در طول زندگی خود مواجه شوند و علائمی نظیر التهاب، تورم و درد مفاصل را تجربه کنند. روماتیسم یا آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی است که باعث بروز مشکلاتی در مفاصل می شود. این بیماری یک بیماری سیستمیک است و می تواند سایر نواحی بدن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. آمارها نشان می دهند زنان بیشتر از مردان در معرض این بیماری هستند. در مقاله امروز با علائم روماتیسم در زنان بیشتر آشنا خواهید شد.
شما می توانید جهت خرید قرص مفاصل و استخوان از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
روماتیسم در زنان چه بخش هایی از بدن را درگیر می کند؟ باوری غلط در مورد روماتیسم وجود دارد که آن را مربوط به دوران کهولت می داند. جالب است بدانید متوسط سن شروع روماتیسم بین ۳۰ تا ۶۰ سالگی می باشد و حتی این بیماری ممکن است در کودکان نیز دیده شود. رواج روماتیسم در زنان دو تا سه برابر بیشتر از مردان است و این میزان با افزایش سن کاهش می یابد. بیشتر زنان درگیر این بیماری بین ۲۵ تا ۴۵ سال سن دارند.
علائم روماتیسم می تواند با توجه به ناحیه درگیر شده متفاوت باشد. قس..

اوتیسم در بزرگسالان؛ علائم و روش های درمان

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
همواره وقتی نام اختلال اوتیسم شنیده می شود بیشتر افراد به یاد کودکان مبتلا به اوتیسم می افتند. جالب است بدانید اوتیسم در بزرگسالان نیز رخ می دهد و تنها مختص کودکان نمی باشد. اوتیسم در بزرگسالان علائم مشخصی دارد. در ادامه به معرفی این علائم و روش های درمان اوتیسم در بزرگسالان خواهیم پرداخت.
اوتیسم در بزرگسالان چه علائمی دارد؟ علائم اوتیسم در بزرگسالان نیز مانند کودکان مواردی مشخص است. با شناسایی این علائم راحت تر می توان تشخیص داد فرد مبتلا به اوتیسم است یا خیر. هر چند تنها یافتن یک تا دو مورد از این علائم نمی تواند نشانه اوتیسم باشد و نیاز است چند نشانه همزمان در فرد دیده شود. این علائم به شرح زیرند:
دایره دوستان محدود از نشانه های اوتیسم در بزرگسالان می توان از سختی در برقراری رابطه نزدیک با دیگران در افراد مبتلا نام برد. برخی عوامل مانند داشتن محدودیت در حرف زدن، دشواری در گوش سپردن به دیگران و انجام رفتارهای خاص که مختص مبتلایان به اوتیسم است می تواند باعث شود این افراد از دیگران فاصله بگیرند.
داشتن روابط عاطفی مشکل دار از آنجا که فرد مبتلا به اوتیسم در ..

رژیم غذای کامل و هر آنچه باید در موردش بدانید

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
همواره تاکید می شود که افراد از مواد غذایی به شکل طبیعی خود استفاده کنند و کمتر به سراغ غذاهای فرآوری شده بروند. در برخی از رژیم ها مانند رژیم غذای کامل، این توصیه، اصل آن رژیم می باشد. رژیم غذایی سالم است بر پایه مصرف غذاهای سالم شکل گرفته است و می تواند باعث سلامت جسم و طول عمر گردد. در ادامه این مطلب به این رژیم و نحوه انجام آن اشاره خواهیم کرد.
شما می توانید جهت خرید مکمل غذایی و رژیمی از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
رژیم غذایی کامل چیست؟ رژیم غذایی کامل تاکید دارد که از غذاها در طبیعی ترین شکل خود یعنی بدون تصفیه و فرآوری استفاده شود. اصول غذایی این رژیم به شرح زیر است:
مواد غذایی با کمترین فرآوری باید مصرف شوند. مصرف محصولات حیوانی باید محدود شود. مصرف گیاهان مانند میوه جات، سبزیجات، حبوبات، دانه ها، مغزها و غلات کامل باید در اولویت باشد. از غذاهای تصفیه شده مانند آرد سفید، شکر افزوده، روغن های فرآوری شده نباید استفاده گردد. مواد غذایی محلی و ارگانیک بیشتر استفاده شود. در این رژیم از چه مواد غذایی می توان استفاده کرد؟ میوه ها سبزیجات حبو..

آشنایی با روش‌ های پیکرتراشی غیرتهاجمی

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
کاهش وزن و زیبایی اندام دغدغه بسیاری افراد می باشد. برای کاهش وزن افراد به سراغ روش های متفاوتی همچون رژیم، ورزش و عمل های جراحی می روند. روش های جراحی که به آن پیکرتراشی نیز گفته می شود دو دسته هستند؛ دسته ای که تهاجمی می باشند و ممکن است خطراتی را برای فرد به همراه داشته باشند و دسته دیگر که غیرتهاجمی نام دارند و ایمن تر می باشند. در مقاله امروز به روش‌ های پیکرتراشی غیرتهاجمی خواهیم پرداخت.
شما می توانید جهت خرید مکمل لاغری و کاهش وزن از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
پیکرتراشی غیرتهاجمی یا بدون جراحی چیست؟ پیکرتراشی غیرتهاجمی روشی است که از آن برای برداشتن یا کاهش چربی های سرسخت مانند چربی های شکمی که در برخی با رژیم و ورزش از بین نمی روند، استفاده می شود. پیکرتراشی غیرتهاجمی روش های مختلفی دارد که خطرات پیکرتراشی تهاجمی یا با جراحی را در بر نخواهند داشت.
باید دانست پیکرتراشی غیرتهاجمی روشی برای کاهش وزن نیست. بلکه این روش مناسب افرادی است که به وزن دلخواه خود رسیده اند و شاخص توده بدنی مناسبی دارند اما می خواهند چربی هایی را که در فرآیند رژی..

سابسیژن روشی برای درمان جای زخم و آکنه

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
یکی از مشکلات پوست در برخی افراد، جای به جا مانده از آکنه و جوش بر روی صورتشان می باشد. برای از بین بردن جای جوش، آکنه و یا زخم های آبله مرغان پزشکان از روش های مختلفی استفاده می کنند. یکی از این روش ها سابسیژن (subcision) است. در ادامه با این روش و اثرات آن بر پوست بیشتر آشنا می شوید.
شما می توانید جهت خرید محصولات مراقبت از پوست از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
سابسیژن چیست؟ سابسیژن یکی از روش های درمان جای زخم و آکنه است. در این روش پزشک از سوزش مخصوص زیر جلدی استفاده می کند و آن را وارد سطح پوست می کند. این سوزش تیز رشته های فیبروتیکی را که زخم را به بافت زیرین پوست متصل کرده جدا می کند. آزاد شدن این رشته های فیبروتیک و رسوب کلاژن جدید ناشی از ترمیم زخم، منجر به بهبود جای زخم می شود.
از سابسیژن برای درمان جای چه زخم هایی می توان استفاده کرد؟ از سابسیژن می توان برای درمان زخم های زیر استفاده نمود:
جای زخم های قدیمی به جا مانده از آکنه، واریسلا (آبله مرغان)، جراحی و تروما آثار قدیمی پیوند پوست، سلولیت، چروک ها و فرو رفتگی ناشی از زخم مراحل ا..

رژیم غذایی لوپوس؛ غذاهای مفید و مضر برای این بیماری

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
بیماری لوپوس به دلیل حمله سیستم ایمنی بدن به بافت های سالم بدن رخ می دهد و یک بیماری خود ایمنی مزمن است. در نتیجه این بیماری، تورم، التهاب، آسیب دیدگی مفاصل و اندام های بدن مانند قلب، پوست و کلیه ها رخ می دهد. این بیماری با دارو قابل درمان است اما رژیم غذایی نقش مهمی در کنترل آن دارد. رژیم غذایی لوپوس در واقع به مواد غذایی مفید برای این بیماری اشاره دارد که به کنترل علائم کمک می کنند. در ادامه با این مواد غذایی بیشتر آشنا می شوید.
مواد غذایی مفید در رژیم غذایی لوپوس رژیم غذایی لوپوس به مواد غذایی اشاره دارد که می توانند به بهبود و کنترل علائم این بیماری کمک کنند؛ هر چند این مواد غذایی بر روی همه افراد تاثیر مشابهی ندارند و زمان تاثیر آنها نیز می تواند روی افراد متفاوت باشد. در ادامه با مواد غذایی مفید در رژیم غذایی لوپوس آشنا می شوید:
میوه ها و سبزیجات آنتی اکسیدان ها و پلی فنول موجود در میوه ها و سبزیجات به دلیل خواص ضد التهاب خود برای کنترل لوپوس می توانند مفید باشند. می توانید از اسفناج، هویج، کاهو، پرتقال، بلوبری و بسیاری مواد مفید دیگر در رژیم خود استفا..

قرص زاگروکلد، دارویی مناسب برای درمان سرماخوردگی

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
قرص زاگروکلد یکی از داروهای ضد درد و ضد تب است که می تواند به کنترل و درمان سرماخوردگی کمک کند (اگر به این موضوع علاقه مند هستید می توانید مقاله علائم سرماخوردگی و روش های درمان آن را مطالعه کنید). این دارو به صورت قرص تولید می شود و حاوی آنتی هیستامین است. استفاده از این قرص به کاهش درد و علائم سرماخوردگی کمک می کند و نقش بسیار موثری در بهبود سریع این بیماری دارد.
ترکیبات این قرص چیست؟ هر یک عدد از این قرص حاوی ترکیبات موثره ای است که به صورت زیر هستند:
استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم کلرفنیرآمین مالئات ۲ میلی گرم فنیل افرین هیدروکلراید ۵ میلی گرم استامینوفن: استامینوفنی در این دارو به کار رفته است بر هیپوتالاموس اثر می گذارند و تب را به میزان زیادی کاهش می دهند. همچنین، این قرص باعث می شود تکانه های درد مسدود گردند. همچنین، استامینوفن سنتز پروستاگلاندین را در سیستم عصبی مرکزی مهار می کند و این امر باعث می شود تا فرد بیمار احساس سلامتی و کاهش درد کند. کلرفنیرآمین: این ماده پاسخ های عضلانی را که در اثر واکنش به هیستامین به وجود می آیند مهار می کند. همچنین، کلرفنیرآم..

داروهای مضر برای سلامت چشم را بشناسید

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
بسیاری مواقع فرد بدون هیچگونه مشکل قبلی دچار خشکی، خارش و یا سوزش چشم ها می شود. بسیاری مواقع این علائم نشان از آلرژی یا خشکی چشم دارند اما در برخی موارد این مشکلات ناشی از مصرف برخی داروها می باشد. عارضه داروها در بیشتر موارد جزیی و شامل مواردی مانند خشکی و خارش خفیف است اما در برخی موارد داروها می توانند مشکلات جدی تری برای بینایی ایجاد کنند. در ادامه با داروهای مضر برای سلامت چشم آشنا می شوید.
شما می توانید جهت خرید قرص تقویت چشم از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
داروهای مضر برای سلامت چشم شامل چه مواردی می شوند؟ داروها به صورت کلی می توانند عوارض مختلفی برای فرد ایجاد کنند و گاهی اثر آنها معطوف به چشم است. در برخی موارد پزشک حتی با وجود آگاهی از عوارض دارو ممکن است مجبور باشد برای حفظ جان فرد دارویی را تجویز کند. پزشکان در اینگونه موارد بیمار را در جریان عوارض جانبی دارو قرار می دهند و به بیمار توصیه می کنند سالانه معاینات چشمی خود را حتما انجام دهد. در ادامه با لیست برخی از این داروها آشنا می شوید:
کورتیکواستروئیدها کورتیکواستروئیدها از جمل..

دلایل رایج دل درد در کودکان

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
یکی از مشکلات رایج در کودکان دل درد می باشد که می تواند در هر بخشی از بالا تنه، قفسه سینه و کشاله ران ایجاد شود. دل درد می تواند در بیشتر موارد بدون نیاز به درمان برطرف شود اما در برخی موارد ممکن است علت زمینه ای باعث آن شده باشد. در مقاله امروز به دلایل رایج دل درد در کودکان خواهیم پرداخت.
شما می توانید جهت خرید مکمل گوارش کودک از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
دلایل رایج دل درد در کودکان را بشناسیم بسیاری دلایل می توانند باعث بروز دل درد در کودک شما شوند. بسیاری از این دلایل دل دردهای کوتاهی را ایجاد می کنند که بدون درمان برطرف می شوند. از جمله دلایل شایع دل درد در کودکان موارد زیر هستند:
یبوست اگر کودک دچار دل درد بود به وضعیت اجابت مزاج او دقت کنید. اگر در هفته کمتر از سه بار اجابت مزاج دارد و یا دفع مدفوع برایش سخت و دردناک است به احتمال به یبوست دچار شده است. یبوست در بیشتر موارد مشکلی موقتی است و با اصلاح رژیم غذایی و مصرف بیشتر میوه، سبزی و آب برطرف می شود.
مسمومیت یکی از دلایل رایج دل درد در کودکان مسمومیت است. زمانی که کودک شما غذاهای..

هر آنچه باید از کیست آراکنوئید بدانید

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
کیست آراکنوئید کیسه ای پر از مایع مغزی نخاعی است که در فضای مغز یا نخاع و غشای آراکنوئید وجود دارد. این کیست ها در برخی افراد از بدو تولد وجود دارند و در برخی بر اثر ضربه سر، جراحی، عفونت سر و… به وجود می آیند. در ادامه با این کیست و نکات مربوط به آن بیشتر آشنا می شوید.
کیست آراکنوئید چیست؟ کیست آراکنوئید (Arachnoid cyst) یکی از شایع ترین کیست های مغزی است و به دلیل تجمع مایع نخاعی ایجاد می شود. مایع مغزی نخاعی محافظی طبیعی است که مغز و ستون فقرات را احاطه کرده است. کیست آراکنوئید با محبوس کردن این ماده اجازه نمی دهد این مایع درون سیستم نخاعی تخلیه شود. کیست آراکنوئید معمولا بدون علامت است و نیاز به درمان خاصی ندارد اما اگر به مغز یا نخاع فشار وارد کند می تواند باعث مشکل شود و باید تخلیه گردد. خطرناک بودن این کیست در واقع به اندازه و مکان آن بستگی دارد.
علائم وجود کیست آراکنوئید در مغز افرادی که دارای کیست آراکنوئید در مغز هستند ممکن است علائم زیر را تجربه کنند:
سرگیجه بی حسی سردرد تشنج حالت تهوع و استفراغ بروز اختلالات شنیداری و دیداری تاخیر تکاملی رشد در ..

ارتباط ریزش مو با استرس

استرس می تواند باعث ریزش موی موقت شود با نحوه جلوگیری از ریزش مو در اثر استرس آشنا شوید و از موهای پرتر لذت ببرید آیا ریزش مو می تواند با استرس مرتبط باشد؟ خبر بد این است که بله، اما خبر خوب این است که ریزش موی ناشی از استرس معمولا موقتی است.
تلوژن افلوویوم نام علمی ریزش موی ناشی از استرس است. منابع استرسی که می تواند منجر به این وضعیت شود عبارتند از:
-زایمان
-بیماری
-تب
-عمل جراحي
-استرس عاطفی
– کاهش وزن قابل توجه
اگر ریزش مو به دلیل استرس باشد، بهبودی کامل اغلب پس از چند ماه تا یک سال اتفاق می افتد.
اگر تحت تاثیر استرس ریزش مو قرار گرفته اید، اقدامات مهمی وجود دارد که می توانید انجام دهید.
۱٫ یک رژیم غذایی سالم داشته باشید
این برای سلامت کلی شما و موهای شما مهم است! گرسنگی، رژیم غذایی تصادفی و سوء تغذیه را به عنوان برخی از علل تلوژن افلوویوم ذکر می کند. وقتی صحبت از بهترین غذاها برای جلوگیری از ریزش مو در اثر استرس می شود، مهم است که روی غذاهای کامل و یک رژیم غذایی متعادل تمرکز کنید. سعی کنید غذاهایی با موارد زیر مصرف کنید:
-مقدار زیادی میوه و سبزیجات
-غلات کامل
-پروتئین بدون..

آیا واقعا به آنتی بیوتیک نیاز دارم؟

وقتی مریض هستید، احتمالا یکی از دغدغه های شما در طول روز درمان آن مریضی است بخصوص اگر گاو درد و یا سرما خوردگی باشد سعی می کنید سری به جعبه قرص خود بزنید و سریعتر خود را از بیند این مشکل خلاص کنید
اولین تمایل شما ممکن است دریافت نسخه آنتی بیوتیک باشد، آنتی بیوتیک ها عفونت های باکتریایی را درمان می کنند و اگر بیماری شما به دلیل ویروس باشد، به شما کمکی نمی کند.
آنتی‌بیوتیک‌ها داروهای قدرتمندی هستند که در قرن گذشته جان افراد بی‌شماری را نجات داده‌اند، اما بسیاری از مردم در مواقعی که ضروری نیستند، به شدت به آنها اعتماد می‌کنند که خود این برای خیلی ها مضر خواهد بود
چرا نباید آنتی بیوتیک را سر خود مصرف کرد زیرا منجر به افزایش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک می شود.
چرا عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک بسیار ترسناک هستند و ممکن است دفعه بعد که احساساستفاده از این آنتی بیوتیک و کردید، آنتی بیوتیک ها به شما کمک نکنند
افزایش باکتری های مقاوم به دارو
تقریبا یک سوم آنتی بیوتیک های تجویز شده برای شرایط تحت درمان مناسب نیستند.
ممکن است مصرف آنتی بیوتیک بی ضرر به نظر برسد، اما استفاده بیش از حد..

تقویت سیستم ایمنی در زمستان

زمستان پیش رو، حفظ سیستم ایمنی بدن برای جلوگیری از ابتلا به سرماخوردگی و همچنین بیماری های جدی تر مهم است. بنابراین چه راه هایی برای تقویت سیستم ایمنی برای زمستان آینده وجود دارد؟ و چرا داشتن سیستم ایمنی قوی تر مهم است؟
۵ بهترین راه برای تقویت سیستم ایمنی در زمستان چیست؟
پنج راه ساده برای تقویت سیستم ایمنی بدن به روشی طبیعی وجود دارد که به مبارزه با بیماری‌های معمولی که در طول زمستان ایجاد می‌شوند کمک می‌کند. اگر با سیستم ایمنی قوی‌تر سرما بخورید، می‌توانید راحت‌تر با عفونت‌ها مبارزه کنید. در اینجا پنج مورد اصلی وجود دارد که می توانید برای تقویت سیستم ایمنی خود انجام دهید.
– فعالیت بدنی انجام دهید
-یک رژیم غذایی سالم داشته باشید
-زیاد بخوابید
-آب زیاد بنوشید
-سطح استرس را پایین نگه دارید
۱) فعالیت بدنی انجام دهید
بهترین چیزی که می توانیم به شما توصیه کنیم این است که به طور منظم ورزش کنید. از دیگر فواید سلامتی، ورزش منظم به شما امکان می دهد فشار خون خود را تنظیم کنید و استرس خود را کاهش دهید. این کار باعث می شود که سیستم گردش خون شما به سرعت پاسخ دهد وقتی یک بیماری عفونی وارد بدن می ..

اگر فرزندم اضافه وزن داشته باشد چه کنم؟

اگر کودک شما اضافه وزن دارد، کارهای زیادی می توانید انجام دهید تا در حین رشد به وزن سالمی برسد.
به عنوان یک والدین، گاهی اوقات تشخیص اینکه آیا فرزند شما اضافه وزن دارد یا خیر، دشوار است. یک کودک ممکن است به خصوص سنگین به نظر نرسد که اضافه وزن داشته باشد.
و از آنجایی که تعداد بیشتری از کودکان دچار اضافه وزن می شوند، ما به دیدن کودکان بزرگتر عادت کرده ایم.
تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که به وزن مناسبی دست می‌یابند بهتر، سالم‌تر، توانایی یادگیری بهتر و اعتماد به نفس بیشتری دارند.
همچنین کمتر احتمال دارد که اعتماد به نفس پایینی داشته باشند یا مورد آزار و اذیت قرار بگیرند. و احتمال اینکه در آینده دچار مشکلات سلامتی شوند بسیار کمتر است.
به عنوان یک والدین، کارهای زیادی می توانید انجام دهید تا به فرزندتان کمک کنید وزن سالم تری داشته باشد. تحرک بیشتر آنها و تغذیه خوب مهم است.
مراحل موفقیت
در اینجا ۵ راه کلیدی وجود دارد که می توانید به کودک خود در حفظ وزن سالم کمک کنید:
۱ – الگوی خوبی باشید
۲ – هر روز ۶۰ دقیقه و تا چند ساعت فعالیت بدنی را تشویق کنید
۳ – به اندازه کودک نگه دارید
۴ – وعده ..

تاثیر هورمون ها و سلامت روان

بین هورمون های ما و سلامت روان ما ارتباط وجود دارد. این مقاله ابتدا با بررسی مشکلات عدم تعادل هورمونی و ارتباط آن با بیماری های رایج پزشکی و دوم با در نظر گرفتن این موضوع از دیدگاه جنسیتی، بحث در مورد هورمون ها در مقابل سلامت روان را مطرح می کند.
در زمان‌های اخیر بر سر تحقیقات مرتبط با هورمون‌ها و بیماری‌های روانی زنان اختلاف نظر وجود داشته است. بینش در مورد شرایط شدید روانپزشکی که مخصوص زنان است و برای مدت طولانی مرموز باقی مانده است و به ندرت مورد تحقیق قرار گرفته است، به دست آمده است.
عدم تعادل هورمونی و سلامت روان
افراد مبتلا به اختلالات غدد درون ریز فقط باید با علائم فیزیکی مقابله کنند. آنها همچنین مستعد ابتلا به علائم بیماری های روانپزشکی مانند اضطراب، افسردگی، بی حالی، مه مغزی، شیدایی و سردرگمی هستند. غده تیروئید مسئول تولید هورمون هایی به نام های T3 و T4 است. گیرنده های T3 فراوانی در مغز وجود دارد و بنابراین این هورمون برای سلامت روان ما اهمیت بیشتری دارد.
عملکرد ناکافی سیستم غدد درون ریز می تواند منجر به پیشروی همه چیز شود. آن دسته از شرایط غدد درون ریز مستعد ابتلا به موارد..

چگونه موهای محکم داشته باشیم

همه به نوعی می خواهند موهای محکم و پر پشتی داشته باشند که برای این موضوع رو به مکمل های مو و پوست می آورند و یا از راههای دیگر سعی می کنند موهای خود را تقویت کنند در زیر چند روش برای سالم نگه داشتن مو به شما گفته خواهد شد
۱٫ پروتئین را امتحان کنید
یک رژیم غذایی کامل عامل مهمی در سلامت مو و پوست سر است. مو عمدتاً از پروتئین تشکیل شده است، بنابراین حتماً روزانه حداقل ۴۵ گرم پروتئین مصرف کنید. منابع خوب عبارتند از:
گوشت بدون چربی
طیور
ماهی
لوبیا
لبنیات کم چرب
تخم مرغ
رژیم های غذایی با پروتئین ناکافی می تواند منجر به موهای ضعیف، شکننده و ریزش رنگ مو و همچنین ریزش خود مو شود.
مکمل پروتئین را می توانید از داروهلپ تهیه کنید
۲٫ زینک را امتحان کنید
کمبود زینک در بدن باعث می شود مو ریزش داشته باشد آجیل هایی مانند آجیل برزیلی، گردو، گردو، گردو، بادام هندی و بادام را در رژیم غذایی خود قرار دهید تا بتوانید از شدت ریزش مو خود جلوگیری کنید
خوردن و نوشیدن فراوان از:
سبزیجات
میوه ها
سالادهای سبز برگ
مقدار زیادی آب تمیز و فیلتر شده
یک مکمل مولتی ویتامین یا زینک می تواند در صورت لزوم رژیم غذای..

۱۸ راه برای کاهش چین و چروک

اگر نگران پوست و چین و چروک های آن هستید ما در داروهلپ پیشنهاد می دهیم تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید اینمقاله راه حل های کاربردی در این جوزه را به شما خواهد داد
چگونه چین و چروک ها را کاهش دهیم: کارهایی که می توانید انجام دهید
۱-از نور خورشید دوری کنید :
این علت شماره ۱ چین و چروک است، با ده ها مطالعه که تاثیر آن را مستند کرده است.
۲-از ضد آفتاب استفاده کنید:
اگر باید زیر نور آفتاب بیرون بروید، از کرم ضد آفتاب استفاده کنید! از شما در برابر سرطان پوست محافظت می کند و در عین حال به جلوگیری از چین و چروک کمک می کند.
۳٫ سیگار نکشید:
دود سیگار باعث پیری پوست می‌شود – عمدتاً با آزاد کردن آنزیمی که کلاژن و الاستین را که اجزای مهم پوست هستند، تجزیه می‌کند.
۴٫ خواب کافی داشته باشید :
وقتی به اندازه کافی نمی خوابید، بدن کورتیزول اضافی تولید می کند، هورمونی که سلول های پوست را تجزیه می کند. به اندازه کافی استراحت کنید و HGH (هورمون رشد انسانی) بیشتری تولید خواهید کرد که به پوست کمک می‌کند ضخیم‌تر، «الاستیک‌تر» باقی بماند و احتمال چروک شدن آن کمتر شود.
۶٫ چشم دوختن
عینک مطالعه بگ..

بهترین راه مراقبت از دندان

مراقب دندان های خود باشید دستیابی به دندان های سالم یک عمر مراقبت می طلبد. حتی اگر به شما گفته شده است که دندان های خوبی دارید، بسیار مهم است که هر روز اقدامات درستی برای مراقبت از آنها و جلوگیری از مشکلات انجام دهید. این شامل دریافت محصولات مناسب مراقبت از دهان و همچنین توجه به عادات روزانه است.
۱٫ بدون مسواک زدن به رختخواب نروید
بر کسی پوشیده نیست که توصیه کلی این است که حداقل دو بار در روز مسواک بزنید. با این حال، بسیاری از ما همچنان از مسواک زدن در شب غافل هستیم. اما مسواک زدن قبل از خواب از شر میکروب ها و پلاک هایی که در طول روز جمع می شوند خلاص می شود.
۲٫ به درستی مسواک بزنید
نحوه مسواک زدن شما به همان اندازه مهم است – در واقع، انجام یک کار ضعیف در مسواک زدن تقریباً به همان اندازه بد است که اصلاً مسواک نزنید. وقت خود را صرف کنید و مسواک را با حرکات آرام و دایره ای حرکت دهید تا پلاک ها از بین بروند. پلاک برداشته نشده می تواند سفت شود و منجر به تجمع جرم و التهاب لثه (بیماری اولیه لثه) شود.
۳٫ از زبان خود غافل نشوید
پلاک نیز می تواند روی زبان شما ایجاد شود. این نه تنها می تواند م..

آیا کودک شما پیش فعال است؟

یافتن تعادل بین مدرسه، فعالیت ها و بازی می تواند به معنای تفاوت بین یک کودک سازگار و یک کودک پر استرس باشد. یافتن این تعادل برای هر کودک متفاوت است. این شما هستید که به‌عنوان والدین یا قیم، ترکیبی از زمان برنامه‌ریزی‌شده و زمان بازی را پیدا کنید که بهترین کار را برای فرزندتان دارد.
تعیین کنید که آیا کودک شما بیش از حد شلوغ است
کارشناسان در مورد نسبت زمانی که تعادل ایده آل را ایجاد می کند، توافق ندارند. با این حال، آنها در مورد اینکه یک کودک پر استرس و بیش از حد برنامه ریزی شده چگونه به نظر می رسد توافق دارند. شما باید به برنامه کودک خود نگاه کنید:
خیلی خسته است
بدخلق است یا به راحتی گریه می کند. به نظر می رسد کنترل چندانی بر احساسات ندارند.
مشکلات جسمی مکرر مانند سردرد یا معده درد دارد.
مشکل خواب دارد.
ضد اجتماعی است و نمی خواهد در فعالیت های سرگرم کننده شرکت کند. به نظر می رسد که آنها ارتباط خود را با همه دوستان نزدیک از دست داده اند.
در اتمام تکالیف مشکل دارد. نمرات شروع به رنج می کنند.
در انجام کارها سست است یا برای انجام آنها به یادآوری نیاز دارد.
بیشتر روزها وقت آزاد ندارد.
مست..

بهترین مکمل ها برای عضله سازی سریع

هیچ کمبودی در مکمل‌هایی وجود ندارد که ادعا می‌کنند باعث افزایش عضله می‌شوند، اما فیزیک واقعاً نخبه در درجه اول با تمرین سخت و تغذیه جدی ساخته می‌شود. مکمل ها فقط روی کیک هستند.
اما زمانی که تمرینات و تغذیه تان قفل هستند، این چهار مکمل علمی مطمئناً می توانند به شما کمک کنند اندکی سریعتر به اندام جدیدتان برسید، کیفیت تمریناتتان را بالا ببرد و به ریکاوری شما کمک کند. این سه چیز قطعا می توانند به افزایش وزن شما کمک کنند – نوع خوب!
در اینجا همه چیزهایی است که باید بدانید!
کراتین
کراتین ماده ای است که به طور طبیعی در سلول های ماهیچه ای ما وجود دارد و یکی از منابع اولیه انرژی سلولی است. هر زمان که چشمان خود را پلک می‌زنید، آرنج خود را می‌خراشید، غذای خود را می‌جوید یا بیشتر حرکات دیگر را انجام می‌دهید، این کراتین است – یا بهتر است بگوییم، سیستم انرژی کراتین فسفات – که به شما انرژی می‌دهد.
فواید مکمل کراتین
افزایش توده عضلانی بدون چربی، به ویژه با تمرینات قدرتی
بهبود قدرت عضلانی
کاهش درد عضلانی و کاهش سطح التهاب ناشی از ورزش
بهبود جریان خون در طول تمرین
بهبود عملکرد در طول تمرینات با شدت ب..

آیا نخست وزیر تازه عراق ، نجات دهنده عراق می شود ؟

افکار عمومی به دولت شیاع السودانی امید بسیاری بسته اند و برخی او را نجات دهنده عراق در ماهها و سالهای آینده (پس از سالها تنش سیاسی و درگیری جناح های داخلی) می دانند .به چند دلیل شیاع السودانی ویژگی هایی دارد که او را از سایر نخست وزیران عراق متمایز می کند .

سودانی از مردم شروگی (عرب های شرقی که اهل استان میسان هستند) ؛ استان میسان که مرکز آن شهر العماره نام دارد ، منطقه ای است که رشد جمعیت در آن انفجاری بوده و در ۲ دوره عبدالکریم قاسم و صدام مردم آن مهاجرت های گسترده ای به بغداد و سایر شهرهایی چون نجف و کربلا داشته اند (البته در دوره صدام مهاجرتشان اجباری و به دلایل امنیتی بود). شروگی ها حدود ۸۰ درصد شهرک صدر بغداد (مرکز قدرت مقتدی صدر) و بخش قابل توجهی از جمعیت کربلا و نجف را تشکیل می دهند و نفوذ معنوی خاندان صدر در آنان بسیار زیاد بوده به طوری که اکثریت استان میسان حامی جریان صدر هستند و قاطبه پیاده نظام مقتدی در تظاهرات را عرب های شروگی سازمان می دهند . بنابراین انتخاب محمد شیاع السودانی رضایت مندی بسیار زیادی را در میان شروگی ها ایجاد کرد تا جایی که در شهرک صدر بغداد پس از انتخاب..

ایران و چالشهای اقلیم و محیطی آن

به زبان دیگر جمعیت با سن کمتر از ۳۶ سال ایران حدود ۳۶ میلیون نفر هستند. بر پایه هرم جمعیتی آنطور که در سال ۱۳۹۹ برآورد شده است، در حال حاضر بیشترین تراکم در هرم جمعیتی به سنین ۲۶ تا ۳۶ ساله مربوط می شود.
جمعیت بین ۲۰ تا ۳۶ ساله (متولدین ۱۳۸۱ تا ۱۳۶۵) حدود ۱۷ میلیون نفر است. از این جمعیت حدود ۴.۹۵ میلیون نفر ( تقریبا ۵ میلیون نفر ، حدود ۲۹ درصد) بیکار هستند. طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۹ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. (تازه متولد شده ها تا سن بیست سالگی).
در سالهای۱۳۷۵ تا ۱۳۷۵ حدود ۴ میلیون و در بازه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون نفر ، و از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون نفر به جمعیت تحصیل کرده (با یکی از مدارک دانشگاهی) کشور افزوده شده است. بنابراین طی ۲۶ سال اخیر حدود ۱۸ میلیون نفر جوان از یکی از مدارس آموزش عالی ایران یک مدرک دانشگاهی دریافت کرده اند.
توسعه استفاده از تلفن همراه و موبایل از حدود سال ۱۳۷۵ و استفاده همگانی از اینترنت و اینترنت همراه به تدریج از حدود سال ۱۳۸۰ در ایران اتفاق افتاده است.
بیشتر بهره برداران از وسایل ارتباطی جدید و مدرن همین جوانان با سن کمتر از ۴۰ ..

پس لرزه های انقلاب صنعتی غرب در ایران

برای جبران کمبودهای مواد اولیه، کشورهای صنعتی رو به جنگ سخت آوردند که در نتیجه، موجب غارت منابع زیرزمینی و مواد خام کشورها شد و همین مواد اولیه، تبدیل به کالاهای سرمایه ای برای فروش به مردم دنیا گردید. اما نکته مغفولی که وجود دارد، سبک زندگی مشترک مردم غرب و شرق دنیا قبل از تولید انبوه بود. زمانی که عرضه و تقاضا یکسان بود، جایگاه زن و مرد؛ مشخص و بر اساس فطرت انسانی استوار بود. اما پس از رشد اقتصادی در غرب، کمبود نیروی انسانی موجب گردید که سرمایه داران بزرگ، به فکر حل معضل نیروی انسانی بیفتند. فکر آنان به سمت نیمی از اعضای جامعه؛ یعنی زنان متوجه شد. از آنجایی که حرمت خانواده و زن در غرب هنوز فرو نپاشیده بود، سرمایه داران نمی توانستند به طور آشکارا جذب نیرو از جامعه زنان داشته باشند. پس دست به تبلیغات و هجمه رسانه ای زدند که زنان بایستی از حق و حقوق خود دفاع کنند و زن شهروند درجه دوم نیست!!!
پس از رخنه در افکار جامعه، زنان هویت و جایگاه واقعی خود را از دست دادند و در طمع روزها و جایگاه بهتر، جایگاه خود را رها کرده، و بدنبال سراب خوشبختی ترسیم شده از سوی سرمایه داران افتادند. بدین ترتیب..

دشواری‌های زیستن در جهان دو-چندقطبی

ایالات متحده که دهه ها خود را پرچمدار نظم لیبرال بین المللی همراه با مقررات، نهادها و هنجارهایی می دانست که وظیفه محافظت از بازار آزاد، صلح میان قدرت های بزرگ و دموکراسی را در سراسر جهان داشتند، کمتر از هر زمان دیگری به حقانیت بی عیب و نقص این فلسفه سیاسی و بازوهای اجرایی و عملی آن باور دارد. بالا بردن دیوارهای فیزیکی توأم با افزایش تعرفه‌های تجاری و اراده سست‌تر در دفاع از متحدان و شرکای خود در مناطقی که به دلایل مختلف دیگر در بین اولویت های واشنگتن نیستند و در عوض تمرکز بر رقابت اقتصادی و ژئواستراتژیک با چین برای تسلط بر اقیانوس آرام و مناطق فراسوی آن، حاکی از پذیرش رهبران این کشور نسبت به پایان عصر چیرگی ایالات متحده است. برخلاف آنچه تصور می شد، نه تنها روسیه قصدی برای ملحق شدن به لوکوموتیو غرب و تبدیل شدن به یکی از کشورهای لیبرال دموکراتیک و متعهد به بازارهای آزاد را ندارد بلکه سالهاست در تعقیب دستور العمل ژئوپولیتیکی مستقلی می کوشد هیمنه دوران امپراتوریایی خود را بازیابد. به رغم هزینه هایی که روسیه در طی این مسیر پرداخته اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که اکنون یکی از مهمتر..

حادثه تروریستی شیراز و آزمون اطلاع رسانی

در این روزها که جامعه بستر رویدادهای بسیار است اگر قرار باشد خبری توسط رسانه ها منتقل و منتشر شود انتظار می رود که صادقانه باشد. البته قابل درک است که رسانه ها ممکن است قادر نباشند همه ی اخبار و تحولات را منعکس کنند اما انتظار می رود در اخباری که منتقل می کنند حقیقت را فدای منفععت و یا حتی مصلحت نکنند. رسانه ها برای رسیدن به این تراز باید از آسیب های شایع در حوزه فعالیت خود دور بمانند:
۱) تناقض ، مبهم و پراکنده گویی
تناقض و یا مبهم و پراکنده گویی که معمولا منجر به اصلاح و انکارهای بعدی می شود به ارزش و اعتبار خبری رسانه ها آسیب می زند. فرقی هم نمی کند که این تناقض ها و یا مبهم گویی ها ناشی از دستپاچگی و اشتباه باشد یا ناشی از سردرگمی و یا حتی رفتار غیر حرفه ای. از همین گونه است که در عرض چند ساعت که از حادثه تروریستی شیراز گذشته است روایتهای مختلفی از رسانه ها تاکنون منتشر شده است:
الف) تعداد تروریست ها: رسانه ها و حتی بعضی از مسئولین در عرض چند ساعت از گذشت حادثه تعداد تروریست ها را متفاوت اعلام کردند. خبرگزاری ایسنا تعداد مهاجمان را چهار نفر، تسنیم و ایرنا و خبرگزاری میزان که وابس..

اتحادیه اروپا و گریز از دیپلماسی

سه کشور اروپایی‌ که در اجرای تعهدات برجامی‌ نتوانستند آمریکا را وادار به اجرای تعهدات کنند و خود نیز نقش سازنده‌ای برای اعمال اقدامات مفید دیپلماتیک ایفا نکردند، در هفته های اخیر به بازیگران منفعل تبدیل شده و در مسیر تقابل با جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده اند.
اظهارات مداخله‌جویانه اروپا پس از درگذشت خانم مهسا امینی و سوار شدن بر موج اعتراضات داخلی و تلاش برای تبدیل آن به آشوب و اغتشاش و همچنین بی اعتنایی به حملات تروریست های ضد ایرانی به مراکز دیپلماتیک، کاملا خلاف موازین بین المللی و مصداق دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل بود. این اقدامات که همسو با سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت می گرفت، با رویکردهای دیپلماتیک همخوانی نداشت و نشان از ضعف دستگاه دیپلماسی این کشورها و فقدان تحلیل درست از اوضاع داخلی ایران داشت.
ادعاهای بی اساس کشورهای اروپا در مورد بکارگیری پهپاد و موشک های ایرانی در اوکراین توسط روسیه که بارها از سوی مقامات رسمی ایران تکذیب شد نیز مجدد موجب خطای محاسباتی شد و اروپا را به تقابل با ایران و اجتناب از گفتگو و تدابیر دیپلماتیک کرد. اتحادیه اروپا همسو با آمریکا ..

چرا به حرم شاهچراغ حمله شد؟

سالهای نه خیلی دور، اطراف حرم شاهچراغ علیه السلام به سیاق قدیمی حال و هوایی خاص داشت.
حال و هوایی ساده؛ فلکه ای روبروی تنها ورودی و تنها صحن شاهچراغ که شیرازی ها با آن خاطرات زیادی دارند و مثلا اغلب عروس و دامادها شب عروسی شان برای فیلمبرداری دور این فلکه خاطره انگیز چند دور می زدند و تصاویری به یادگار ثبت می کردند.
فلکه و میدانی که می شد حفظش کرد و طرح توسعه حرم را با توجه به آن انجام داد. البته در شیراز میدان بزرگ دیگری هم وجود داشت به نام «معلم» که پس از میدان آزادی تهران بزرگترین میدان شهری ایران بود اما متاسفانه مسوولان وقت شهرداری شیراز به خاطر احداث چند پل آن را تخریب کردند و اکنون از آن میدان قدیمی که قابلیت گردشگری داشت یک پل سیمانی بدریختِ چند طبقه باقی مانده است.
اطراف حرم هم به خاطر مسافران و زائران شاهچراغ یکی دو مسافرخانه و چند کباب فروشی و ساندویچ فروشی بود.
مسافران و زائرانی که هنگام ظهر پس از اقامه نماز بساط کباب و غذایشان با صفای خاصی کف صحن برپا بود.
سالهایی که خبر از داعش و حملات تروریستی و.. نبود، درب ورودی شاهچراغ بدون هیچ نگهبانی پذیرای مردم بود.
به بیانی س..

گونه‌شناسی روسای صداوسیما

پیمان جبلی تنها یکسال عملکرد را در کارنامه خود ثبت کرده است و نقد کارنامه یکساله او بهترین هدیه به اوست. روزی که جبلی به ریاست صداوسیما منصوب شد در آماج این سوال بودم که ارزیابی ام از او چیست ؟ علت این پرسش سابقه همکاری و اشنایی با او از سال ۱۳۷۸ به بعد بود زمانی که در واحد مرکزی خبر همکار بودیم. البته او مدیر کل بود و من سردبیر . او در همان سالها بخاطر جناحی نبودن و حرفه ای بودن با پیکره ی یکسره خطی و جناحی و باندی حاکم بر معاونت سیاسی نساخت و از انجا جدا شد و حمایت های رحمانی فضلی معاون سیاسی از او نیز کارگر نشد.به همان دلیلی که دیگرانی همچون من تا مرز اخراج از رسانه پیش رفتیم و تنها جرم مان این بود که بله قربان گوی افاضات ناشیانه و خطی مدیران وقت میانی حوزه سیاسی نبودیم و معتقد بودیم رسانه باید ملی و قانون مدار مخاطب محور باشد. (گفتنی است تا سال گذشته مدیریت میانی معاونت سیاسی که قدمتی چهل ساله دارد و در همه تحولات مدیریتی سازمانی دست نخورده باقی می ماند و جزیره ای مستقل برای خود تشکیل داده بود از هم پاشید که شرح ان را در اینده خواهم نوشت(
جبلی راهی حوزه برون مرزی و شبکه العالم شد ..

از دست های پنهان تا خواست های انسان

شکست‌ها و پیروزی‌های بزرگ تاریخ یا شکوفایی‌ و انحطاط تمدنی و در مصداقی روشن تر تحولات بنیادین و فراگیراجتماعی چون شورش ها و انقلاب ها، همیشه مایه تأمل اندیشمندان و فیلسوفان بوده وهست،‌ از آن رو که شناخت و شناسایی علل و عوامل پیدایی آن ها سخت و دیریاب است. آدام اسمیت اقتصاددان آمریکایی در تبیین چرایی فراز و فرود سریع قیمت کالاهای بازار با این پرسش اساسی روبرو می شود که چه کس یا کسانی آن را مدیریت می کنند؟ او در نهایت با التجاء به تئوری دست های پنهان، بالا و پایین رفتن سریع و همزمان قیمت‌ها را توجیه می کند، رویکردی که برخی از فیلسوفان تاریخ ذیل نظریه های جبر تاریخی یا جبر الهی یا دیگر نظریه‌ها به تبیین رویدادهای بزرگ تاریخی می پردازند.
فروپاشی خلافت ریشه‌دار و پرهیمنه عباسیان به دست مغولان یکی از آن رخدادهای بزرگ بود که به آسانی تبیین‌پذیر نبود،‌ به همین سبب پاره ای از مورخان و محققان را به نظریه پردازی‌های فلسفی کشاند؛ ابن ابی الحدید آن را خواست الهی یاهمان تقدیری دانست که برای مسلمانان رقم خورد، ابن طقطقی نیز از همین زاویه آن را ارزیابی می‌کند، همان‌طور که دسته دیگر از مورخان در تبیین..