ماه: اکتبر 2022

تبعات نگهداری نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت

آثار و تبعات بازداشت برخی متهمین وقایع اخیر خاصه صدور قرار بازداشت برای نوجوانان و جوانانی که قرار است در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود از جمله چالش ها و نگرانی هایی است که لازم است مورد توجه و عنایت مسئولین امر قرار گیرد.در مواجهه و گفتگو با برخی مسئولین کانون اصلاح و تربیت وفعالان حقوق کودک دغدغه ها و نگرانی هایی از سوی ایشان مطرح می شود که هر انسان دلسوزی را وادار به واکنش می کند.
از روزی که تئورسین های کیفرشناسی در تبیین فلسفه ی کیفر به رسالت اخلاقی کیفر ومجازات اشاره و در تشریح ارکان ضمانت اجرای کیفری سه اصل و قاعده ی ترمیم خسارت،بازاجتماعی شدن و رعایت کرامت انسانی متهم را اولویت اساسی اعمال کیفر دانستند،هدف غایی و نهایی از کیفر و مجازات در این سه رکن اساسی خلاصه می شد تا امروز که مسئله و تئوری حذف مجازات زندان به عنوان یک اصل پذیرفته شده در غالب نظام های کیفری رعایت می شود،دغدغه ی متولیان حقوق و قضا کاستن تالی فساد اعمال کیفر زندان و مضیق کردن دایره شمول مجازات های سالب آزادی است.اگر بنا به معنای لغوی ولغت شناسی منظور و غایتِ حقوق از کیفر، تاوان عملی ضد اجتماعی است الا و لابد ..

یادی از عزت بگوویچ

هیئت‌های مختلف دولتی از جمله شفیق جعفروویچ رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی، دیپلمات‌های خارجی، نمایندگان تشکل‌های مختلف و مسئولین حزب اقدام دمکراتیک بر مزار او تاج گل نثار کردند.
شفیق جعفروویچ، رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی در این مراسم گفت: «عزت بگوویچ رئیس جمهور، متفکر، نویسنده، انسان دوست و حقوقدان بود. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، به معنای واقعی کلمه. سیاستمداران رویای قدرت را می‌بینند. دولتمردان مراقب سرنوشت کشور و مردم هستند. سیاستمداران فقط به انتخابات بعدی فکر می‌کنند. دولتمردان در باره نسل‌های آینده فکر می‌کنند. برای سیاستمداران، قدرت هدف است. برای دولتمردان، قدرت فقط یک وسیله است. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، زیرا برای او قدرت وسیله‌ای برای انجام کار خیر بود و زیرا او مراقب سرنوشت بوسنی و هرزگوین و مردم بوشنیاک و به فکر نسل‌های آینده بود. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، زیرا مردی اهل تفکر و عمل بود. سیاستمدارانی هستند که زیاد فکر می‌کنند، اما عمل نمی‌کنند. کسانی هم هستند که زیاد عمل می‌کنند اما بدون فکر زیاد. عزت بگوویچ یک دولتمرد بود، زیرا هم فکر می‌کرد و هم عمل می‌کرد.»
پیشینه مبارز..

چرخه هوش تهدید اطلاعاتی

یک عامل هوشمند، سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و بررسی افزایش میدهد. هوش مصنوعی در آینده ای نه چندان دور زندگی بیشتر انسانها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استفاده کسب و کارها از سیستم های هوش مصنوعی برای مقابله با تهدیدهای سایبری در حال افزایش است. بر این اساس، دو سوم از سازمانها تایید کرده اند که بدون استفاده از هوش مصنوعی، نمیتوانند در مقابل تهدیدها واکنش درست نشان دهند. به این ترتیب، با افزایش تعداد ابزارها، شبکه ها و رابطه کاربری که نتیجه پیشرفت سیستم های ابری، اینترنت اشیا و فناوری های ارتباطاتی اند، سازمانها باید امنیت سایبری خود را ارتقا دهند. سیستم های دفاع سایبری آینده در کنار امکانات امروزی قطعا باید از امکانات هوشمند درک، پیشبینی و پیشگیری انواع حملات سایبری پیچیده برخوردار باشند. نکته مهمی که وجود دارد این است که بجای اینکه به هوش مصنوعی به عنوان ناجی سایبری خود بنگریم، باید تمرکز را بر روی راه حل های سنتی قرار دهیم: کنترل، نظارت و درک تهدیدات بالقوه. سپس، با علم به اینکه کاربران ما چه کسانی هستند، چه دستگاه هایی را برای چه اهدافی استفا..

هل سیکون رئیس الوزراء العراقی الجدید، منقذ العراق؟

یبدو أن الرأی العراقی العام قد عقد الأمل کثیرا علی حکومة السید السودانی، بل وإن البعض إعتبره منقذ العراق خلال الأشهر والسنوات القادمة(بعد سنوات من التوترات السیاسیة وصراعات التیارات الداخلیة). وما یلفت النظر هو أن السید السودانی لدیه بعض المیزات التی تُمیزه عن رؤساء الوزراء السابقین.

فالسودانی هو من طبقة الشروقیة(من عرب شرقی العراق) أی من سکان محافظة میسان، ویُطلق علی کبری مدنها “العمارة”، وهی منطقة تُعانی من إنفجارات فی نموها السکانی، وخلال حقبتی عبدالکریم قاسم، ونظام صدام المقبور، شهدت هجرة السکان بشکل کبیر إلی بغداد والمدن الجنوبیة العراقیة کالنجف وکربلاء(علما أن الهجرة علی عهد نظام صدام کانت قسریة ولأسباب أمنیة). فالشروقیون یشکلون نسبة ۸۰% من سکان مدینة الصدر بالعاصمة العراقیة بغداد(التی تعتبر مرکز ثقل قوة مقتدی الصدر)، فیما تبقی نسبة لایُستهان بها من سکان مدینتی کربلاء والنجف من الشروقیین. أما “آل الصدر” بدورهم لهم نفوذ وتأثیر کبیرین فی أوساط الشروقیین، بحیث أن غالبیة سکان محافظة میسان هم من المؤیدین للتیار الصدری، بل وغالبیة أنصاره الذین یسیطرون علی المسیرات الإحتجاجیة، هم من ا..

مُهـــر باطــــل به اغتشاش زدید

مُهـــر باطــــل به اغتشاش زدید آبـــرو را ز معتــــــرض بردید
در چهـل روز فتنـــه و آشـــوب این چنین عاقبت به شـــر شُدید
امنیت حرف اول است همــه جا بی امان گفت و گو کجا دیدید
گفتـــگو ارزش است برای همـه آنــکه دارد به لب قول ســـدید
چون به حــق او نمیشــود قـانع بایدش دیــد او عذاب شَــــدید
جنگ جنگ است جبهه ها دیگر یا به مـرز است یا به فکر جــدید
جنــگ امواج و پخش شــایعهها اختلاف این زمان به اوج رسیــد
حق و باطل همیشه در جنگنــــد بر اباطیـــــل قول حق چربیـــــد
صحنه دلخـــراش به شـاه چراغ هر یکی بین به گوشه ای بــدوید
طفــل مظلوم را چــرا بکشیــــد میکنیــد بی گنـه چگونه شهید؟
بکشید، کشتن است حیات از نو باشـــد این جمله از امــــام فقید
این قســاوت ز داعشی نه عجب آمریکـــا این گروه نمود پدیــد
وین عجب از خودی که معیارش هست چون او دو تا نه وحیــــد
ای مقامـــــات وعده را بگـــذار مهــــــربانی به مردمـــان بکنیـد
مهربانی نه با وعده است و سخن یادی از وی نمــا به وقت خـرید
ازدواج است و کار امــر بزرگ گر که جویی به حق حیات سعید
متقی آنکس است که کار کنـد بس کنید قصــه ..

جایگاه دین در سده نو

این تحلیل نمی تواند فارغ از تحولات و نشیب و فرازهای دین در سده گذشته باشد؛ زیرا بسیاری از رویداد ها و تحولات این سده یا ادامه طبیعی رویداها و تحولات آن سده است و یا تحت تأثیر مبانی و پی ریزی هائی است که در سده پیشین برنامه ریزی شده است.قرن چهارده شمسی (١٣٠١-١٤٠٠) مالامال از تحولات شگفتی بوده که بر زیرساخت های اجتماعی از جمله فرایند حرکت دینی تاثیرگذار بوده است.سده چهاردهم شمسی با بخش عمده ای از قرن بیستم(١٩٢١-٢٠٢١) همزمان بوده که این تحولات را دربر داشته است.
برخی از مهم ترین رویدادها در سده ١٤، عبارتند از: پیروزی انقلاب بولشویکی و کمونیستی و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال ١٣٠١(برابر با ١٩٢٢)؛ شکافته شدن اتم(١٩٣٨)؛ جنگ جهانی دوم (١٩٣٩-١٩٤٥ برابر با ١٣١٨-١٣٢٤) با ضایعات بی سابقه انسانی و اقتصادی فراوان؛تاسیس سازمان ملل(١٩٤٥)،اعلامیه جهانی حقوق بشر(١٩٤٨)،جنگ سرد دو بلوک سوسیالیستی و سرمایه داری(١٩٤٧-١٩٩١)،سفر انسان به فضا(١٩٦١)،فرود انسان بر ماه(١٩٦٩)،پیروزی انقلاب اسلامی در ایران(١٩٧٩)، تشکیل گروه القاعده(١٩٨٧)، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی(١٩٩١)، تحول شگرف رسانه ها با ظهور ا..

اما و اگرهای پیام‌رسان‌های داخلی

خراسانی ها ضرب المثلی دارند که می گوید:« تغاری بکشند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسی». تغار به معنای ظرف سفالین بزرگ است و کاسه لیس در این ضرب المثل اشاره به آن هایی است که در فضای معمول و سالم امکان استفاده ندارند و فقط در شرایط به هم ریخته برایشان منافعی متصور است. البته استفاده از فرصتی که در سختی ها و مشکلات و نابسامانی وضعیت مردم پیش می آید هم هنر میخواهد که به عنوان نمونه، پیام رسان های داخلی آن را هم نداشته اند، همان هایی که خبرگزاری فارس هم اذعان نموده بود با وجود حمایت ها توسعه پیدا نکرده اند، حمایت ها و هزینه هایی که نه میزانش به درستی مشخص است، نه منبع تامینش و نه مصرف کننده اش، اما به گزارش خبرگزاری ها سر به هزاران میلیارد تومان می زند. کافی است به خاطر بیاوریم که فقط برای یکی از آن ها دو هزار و پانصد میلیارد تومان هزینه شده است و جالب اینجاست که بعضی از نماینده های مجلس هم در حمایت و اسم بردن از آن، اگر چه ممکن است شائبه تبلیغ داشته باشد، کوتاهی نکرده اند، همانی که یک نماینده به جای مدیر عامل شرکت سازنده اش به مردم وعده ی عجیبی داد، این وعده که پهنای باند آن پیام ر..

با علائم روماتیسم در زنان بیشتر آشنا شویم

تاریخ آخرین آپدیت j F Y
برخی از زنان ممکن است با روماتیسم در طول زندگی خود مواجه شوند و علائمی نظیر التهاب، تورم و درد مفاصل را تجربه کنند. روماتیسم یا آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی است که باعث بروز مشکلاتی در مفاصل می شود. این بیماری یک بیماری سیستمیک است و می تواند سایر نواحی بدن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. آمارها نشان می دهند زنان بیشتر از مردان در معرض این بیماری هستند. در مقاله امروز با علائم روماتیسم در زنان بیشتر آشنا خواهید شد.
شما می توانید جهت خرید قرص مفاصل و استخوان از طریق وب سایت داروخانه آنلاین اقدام نمایید.
روماتیسم در زنان چه بخش هایی از بدن را درگیر می کند؟ باوری غلط در مورد روماتیسم وجود دارد که آن را مربوط به دوران کهولت می داند. جالب است بدانید متوسط سن شروع روماتیسم بین ۳۰ تا ۶۰ سالگی می باشد و حتی این بیماری ممکن است در کودکان نیز دیده شود. رواج روماتیسم در زنان دو تا سه برابر بیشتر از مردان است و این میزان با افزایش سن کاهش می یابد. بیشتر زنان درگیر این بیماری بین ۲۵ تا ۴۵ سال سن دارند.
علائم روماتیسم می تواند با توجه به ناحیه درگیر شده متفاوت باشد. قس..