آخرین آرزوی مرحوم مهدوی دامغانی

استاد شاخص و چهر ه نامدار فرهنگ اسلامی مرحوم احمد مهدوی دامغانی علاوه بر تسلط بر ادبیات فارسی و عربی و حافظه سرشار از آیات و روایات معصومین؛ اشراف ویژه یی به علم‌«رجال » داشت و این فقط محدود به تاریخ گذشته دور نبود و به معاصران نیز تسری می یافت.

استاد شاخص و چهر ه نامدار فرهنگ اسلامی مرحوم احمد مهدوی دامغانی علاوه بر تسلط بر ادبیات فارسی و عربی و حافظه سرشار از آیات و روایات معصومین؛ اشراف ویژه یی به علم‌«رجال » داشت و این فقط محدود به تاریخ گذشته دور نبود و به معاصران نیز تسری می یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.