آزادسازی سواحل یا آزار رسانی به سواحل

اقدام به تخریب آلاچیق ها، پلاژ ها، و ویلاهای ساحلی نموده و با ژست های قهرمانی اقدام به مصاحبه با رسانه های مختلف می نمایند، گویا بخشی از اراضی کشور را که در تصرف دشمن بوده آزاد نموده‌اند.
اینکه این مستحدثات در حریم دریا چگونه و با مجوز چه کسی ایجاد شده یک بحث، و اینکه الان با هزینه بیت المال اقدام به تخریب این اموال می‌شود بحثی دیگر است.
افرادی که اقدام به صدور مجوز برای این بناها نموده‌اند حتماً باید مواخذه و محاکمه شوند اما قطعاً راهکار مبارزه با این اقدام غیرقانونی،از بین بردن اموال دولتی و در هم تنیدن آهن و سیمان در سواحل دریا نیست. اقدامی که نه تنها آزادسازی ساحل نیست بلکه آزار رسانی به ساحل و طبیعت دریاست.
کدام کارشناس منابع طبیعی این اقدام را تجویز می‌کند؟
کدام عقل سلیم و شرع و قانون ضرر رسانی را مجاز دانسته است؟
اگر ما باشیم و شرع مقدس، که برابر قاعده لاضرر مبتنی بر حدیث نبوی نمی‌توانیم ضرر رسانی حتی به دیگران را مجاز بدانیم چه رسد به اینکه این ضرر مستقیماً متوجه بیت المال باشد.
به نظر می‌رسد شایسته است مسئولین ذیربط به جای اقدام های نمایشی و به ظاهر مردم‌پسند (که اتفاقاً این..

اقدام به تخریب آلاچیق ها، پلاژ ها، و ویلاهای ساحلی نموده و با ژست های قهرمانی اقدام به مصاحبه با رسانه های مختلف می نمایند، گویا بخشی از اراضی کشور را که در تصرف دشمن بوده آزاد نموده‌اند.
اینکه این مستحدثات در حریم دریا چگونه و با مجوز چه کسی ایجاد شده یک بحث، و اینکه الان با هزینه بیت المال اقدام به تخریب این اموال می‌شود بحثی دیگر است.
افرادی که اقدام به صدور مجوز برای این بناها نموده‌اند حتماً باید مواخذه و محاکمه شوند اما قطعاً راهکار مبارزه با این اقدام غیرقانونی،از بین بردن اموال دولتی و در هم تنیدن آهن و سیمان در سواحل دریا نیست. اقدامی که نه تنها آزادسازی ساحل نیست بلکه آزار رسانی به ساحل و طبیعت دریاست.
کدام کارشناس منابع طبیعی این اقدام را تجویز می‌کند؟
کدام عقل سلیم و شرع و قانون ضرر رسانی را مجاز دانسته است؟
اگر ما باشیم و شرع مقدس، که برابر قاعده لاضرر مبتنی بر حدیث نبوی نمی‌توانیم ضرر رسانی حتی به دیگران را مجاز بدانیم چه رسد به اینکه این ضرر مستقیماً متوجه بیت المال باشد.

به نظر می‌رسد شایسته است مسئولین ذیربط به جای اقدام های نمایشی و به ظاهر مردم‌پسند (که اتفاقاً این گونه ایراد خسارت ها برای مردم چندش آور و نفرت برانگیز است) تدبیری بیاندیشند که اولاً صادرکنندگان مجوز اینگونه مستحدثات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، و دوم اینکه به جای پدید آوردن مناظری زمخت و چشم آزار از تنیدن مصالح ساختمانی در سواحل، ابتکاری به خرج دهند که مردم بتوانند آزادانه و رایگان یا با مبالغ کم از این بناهای ایجاد شده استفاده کنند. در این صورت است که هم از بروز خسارت جلوگیری شده و هم اینکه استفاده از سواحل برای عموم مردم میسر می گردد.