آقایان ؛ لشگر گرسنگان را دریابید

امروز در کشور ما از هر کسی سوال شود مهمترین مشکل جاری و ساری مردم چیست شاید به جرات بتوان گفت که همه سوال شوندگان از وضعیت اقتصادی و معیشت خود گلایه دارند و حتی خیلی ها خود را در شرایط بحرانی می دانند.
در چنین اوضاع و احوالی مردم در انتظار اقدامات دولت و تصمیمات دیگر دستگاهها برای سال آینده هستند تا بگونه ای بتوانند با درک وضعیت خود و جامعه برنامه ریزی مناسبی برای زندگی داشته باشند.
حال اگر در چنین فضایی به روند گرانی ها و رشد سرسام آور قیمت ها در کنار بیکاری و فشار اقتصادی از سویی و ناکامی دولت در مدیریت نوسانات قیمت ها و کنترل بازار در کنار فشار خارجی و تصمیمات عجیب مجلس نگاه کنیم همه این عوامل نگرانی های عمومی را تشدید می کند.
از سوی دیگر طبق یک روال مرسوم سالانه که حتما در ابتدای سال بر روی خدمات و کالاها افزایش قیمتی محسوس را خواهیم داشت، خود این موضوع هم عامل دیگری بر استرس و فشار ذهنی طبقات جامعه است که نگران آینده خود باشند.
اگر این عوامل را به موضوع نوسانات بازار ارز و طلا و روشن نبودن افق مذاکرات در کنار برخی تصمیمات افراد فاقد تجربه در دستگاههای مسئول اقتصادی و همچنین ری..

امروز در کشور ما از هر کسی سوال شود مهمترین مشکل جاری و ساری مردم چیست شاید به جرات بتوان گفت که همه سوال شوندگان از وضعیت اقتصادی و معیشت خود گلایه دارند و حتی خیلی ها خود را در شرایط بحرانی می دانند.

در چنین اوضاع و احوالی مردم در انتظار اقدامات دولت و تصمیمات دیگر دستگاهها برای سال آینده هستند تا بگونه ای بتوانند با درک وضعیت خود و جامعه برنامه ریزی مناسبی برای زندگی داشته باشند.

حال اگر در چنین فضایی به روند گرانی ها و رشد سرسام آور قیمت ها در کنار بیکاری و فشار اقتصادی از سویی و ناکامی دولت در مدیریت نوسانات قیمت ها و کنترل بازار در کنار فشار خارجی و تصمیمات عجیب مجلس نگاه کنیم همه این عوامل نگرانی های عمومی را تشدید می کند.

از سوی دیگر طبق یک روال مرسوم سالانه که حتما در ابتدای سال بر روی خدمات و کالاها افزایش قیمتی محسوس را خواهیم داشت، خود این موضوع هم عامل دیگری بر استرس و فشار ذهنی طبقات جامعه است که نگران آینده خود باشند.

اگر این عوامل را به موضوع نوسانات بازار ارز و طلا و روشن نبودن افق مذاکرات در کنار برخی تصمیمات افراد فاقد تجربه در دستگاههای مسئول اقتصادی و همچنین ریزش های بورس و وضع ملتهب مسکن ربط دهیم این معما خیلی پیچیده خواهد شد.

افزون بر این موارد اگر موضوع بسیار چالش برانگیز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی را به این موارد اضافه کنیم بطور حتم سبد معیشتی افراد اقشار اسیب پذیر حتما تهی تر از امسال خواهد بود چرا که رشد شتابان قیمت ها در سال جاری سبب حذف برخی اقلام از زندگی دهک های پایین جامعه شده است.

در چنین فضایی حرف اخیر رییس جمهور مبنی بر رفع فقر مطلق در دو هفته نیز مزید بر علت شده که حتی افراد مجرب و صاحب نظر دچار سرگردانی شوند چه برسد به افراد عادی و به اصطلاح مردم کوچه و بازار ولی هر چه هست باید دولتمردان به لشگر گرسنگان توجه اساسی نمایند.