آقای افخمی نه خانی آمده نه خانی رفته؟!

بهروز افخمی اعتراضات اخیر را نمایشی زودگذر و خیابانی می داند.
او می گوید:«نباید حوادث و اعتراضات اخیر را حادثه واقعی تلقی کنیم چون تعداد خیلی کمی باورش کردند».
او از شورش بنزین زمان حسن روحانی به عنوان «اعتراضاتی معنی دار» یاد می کند،معترضان آن سال را قابل فهم و ترحم می داند و لابد با این دیدگاه معترضان اخیر را غیر قابل فهم و غیر قابل ترحم.
با این صحبت های این چهره جنجالیِ بیشتر هنری و البته سیاسی-که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را هم در کارنامه اش دارد- خط بطلانی می کشد بر تمام دیدگاه های اخیر بسیاری از سیاستمداران، اندیشمندان،جامعه شناسان و اقتصاددانان.
از دلِ برنامه شیوه شبکه چهار بارها و بارها جامعه شناسان، اهالی سیاست و رسانه و… اعتراضات اخیر را پیچیده، عمقی و قابل بحث دانستند و اعلام خطر کردند.
افخمی که اعتراضات اخیر را «نمایشی زود گذر» می نامد آیا کمی به این فکر می کند که بیشتر سه ماه بر سر کشور و باورهای بخشی از مردم و خصوصا نوجوانان و جوانان چه آمد؟
سه ماه آیا زمان کمی است؟ شورش بنزینی چند روز طول کشید؟ اعتراضات اخیر چقدر؟
چرا در بطن این اعتراضات نسل جوان تر حضور ..

بهروز افخمی اعتراضات اخیر را نمایشی زودگذر و خیابانی می داند.

او می گوید:«نباید حوادث و اعتراضات اخیر را حادثه واقعی تلقی کنیم چون تعداد خیلی کمی باورش کردند».

او از شورش بنزین زمان حسن روحانی به عنوان «اعتراضاتی معنی دار» یاد می کند،معترضان آن سال را قابل فهم و ترحم می داند و لابد با این دیدگاه معترضان اخیر را غیر قابل فهم و غیر قابل ترحم.

با این صحبت های این چهره جنجالیِ بیشتر هنری و البته سیاسی-که سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی را هم در کارنامه اش دارد- خط بطلانی می کشد بر تمام دیدگاه های اخیر بسیاری از سیاستمداران، اندیشمندان،جامعه شناسان و اقتصاددانان.

از دلِ برنامه شیوه شبکه چهار بارها و بارها جامعه شناسان، اهالی سیاست و رسانه و… اعتراضات اخیر را پیچیده، عمقی و قابل بحث دانستند و اعلام خطر کردند.

افخمی که اعتراضات اخیر را «نمایشی زود گذر» می نامد آیا کمی به این فکر می کند که بیشتر سه ماه بر سر کشور و باورهای بخشی از مردم و خصوصا نوجوانان و جوانان چه آمد؟

سه ماه آیا زمان کمی است؟ شورش بنزینی چند روز طول کشید؟ اعتراضات اخیر چقدر؟

چرا در بطن این اعتراضات نسل جوان تر حضور داشت؟ آیا این مساله مهمی نیست؟ این نسل، فردا که بزرگتر شد با دیدگاهی پخته تر اعتراض می کند، نمی کند؟

بررسی حضور جوانان دهه هشتادی در اعتراضات -هرچند به قول آقای افخمی تعداد کمی در تهران و برخی مراکز شهرستان ها باشند- آیا مساله ساده ای است؟

آقای افخمی چرا نباید به این اعتراضات توجه کرد؟! چرا نباید آن را حادثه واقعی خواند؟! چرا فکر می کنید تعداد خیلی کمی اعتراضات اخیر را باور کردند؟

بسیاری از معترضان اخیر هم دغدغه اقتصادی داشتند. دغدغه اقتصادی دارند. شبیه همان معترضان بنزینی که شما قبول دارید.

لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس یازدهم می گوید:« بازجوها از صحبت با اغتشاشگران به چیزی نرسیدند.اغتشاشگران اغلب مشکل بیکاری و مالی داشتند».

این یعنی مردم گرفتار مشکلات اقتصادی بی شمار هستند. یعنی یک جای قطار می لنگد.ریپ می زند.مشکل دارد.

آقای افخمی کتاب «اندیشهٔ پیشرفت و تحولات جدید جامعهٔ ایران» را خوانده اید؟کتاب«صدایی که شنیده نشد» را چه؟ نخوانده اید؟ یک بار بخوانید اگر هم خوانده اید،دوباره و چند باره بخوانید.

نکند شما و رفقایتان -که تصمیم گیرنده هستند- نشنوید هرآنچه باید بشنوید. از تاریخ درس بگیرید آقای افخمی. این تفکرات شما باعث گمراهی بعضی مسوولین می شود.لطفا مواظب باشید.