آقای تاج! با این همه تخلف چرا برکنارش نمی‌کنید؟

مرتضی رضایی : دست دست دارید می کنید آقای تاج.چند سالی هست که تخلف های محرز حبیب الله شیرازی در هیات فوتبال برای خیلی ها عیان شده است.همین یکی – دو هفته پیش بود که در برنامه فوتبال برتر مردم فهمیدند که چه بلایی سر فوتبال تهران آمده و این هیات از کجا به کجا رسیده است.
هیات خانوادگی شیرازی بدون هیچ توضیحی به نهادهای بالا دستی.آقای رییس فدراسیون احتمالا اسناد و مدارکی که در رسانه های مختلف منتشر شده را ندیده اید،مثل تقلب آشکار در انتخابات هیات تهران که با یک حقه عجیب همراه بود!حقه ای که باید گفت انصافا عقل جن هم به آن نمی رسد.رسانه فرهیختگان هفته قبل از این نوشت که در سربرگ های رای گیری روی هر کدام و به طور جداگانه علامتی مشخص لحاظ کرده بودند تا بدانند که مثلا رییس هیات فلان شهرستان استان تهران به شیرازی رای داده است یا نه؟
آقای مهدی تاج! نمی شود تخلفات حبیب الله شیرازی را شمارد از بس که زیاد است.آخرین بار شنیده ایم که او خودش به صورت دستی همه کارهایی که انجام داده را مکتوب کرده است و این یعنی قبول اشتباهات.حال سوال اینجاست که شما چرا دست نگه داشته اید و چشم تان رو روی همه این تخلفات آشک..

مرتضی رضایی : دست دست دارید می کنید آقای تاج.چند سالی هست که تخلف های محرز حبیب الله شیرازی در هیات فوتبال برای خیلی ها عیان شده است.همین یکی – دو هفته پیش بود که در برنامه فوتبال برتر مردم فهمیدند که چه بلایی سر فوتبال تهران آمده و این هیات از کجا به کجا رسیده است.

هیات خانوادگی شیرازی بدون هیچ توضیحی به نهادهای بالا دستی.آقای رییس فدراسیون احتمالا اسناد و مدارکی که در رسانه های مختلف منتشر شده را ندیده اید،مثل تقلب آشکار در انتخابات هیات تهران که با یک حقه عجیب همراه بود!حقه ای که باید گفت انصافا عقل جن هم به آن نمی رسد.رسانه فرهیختگان هفته قبل از این نوشت که در سربرگ های رای گیری روی هر کدام و به طور جداگانه علامتی مشخص لحاظ کرده بودند تا بدانند که مثلا رییس هیات فلان شهرستان استان تهران به شیرازی رای داده است یا نه؟

آقای مهدی تاج! نمی شود تخلفات حبیب الله شیرازی را شمارد از بس که زیاد است.آخرین بار شنیده ایم که او خودش به صورت دستی همه کارهایی که انجام داده را مکتوب کرده است و این یعنی قبول اشتباهات.حال سوال اینجاست که شما چرا دست نگه داشته اید و چشم تان رو روی همه این تخلفات آشکار بسته اید؟

حبیب الله شیرازی گفته استعفا نمی دهد!( شاید اگر من هم جای ایشان بودم این کار را نمی کردم.چون وقتی نظارتی از سوی شما نباشد و اصلا ککی نگزد چرا باید استعفا بدهم؟)او استعفا نمی دهد اما آیا شما به عنوان بالاترین متولی فوتبال نباید کمی به خودتان بیایید و خواسته تهرانی ها برای کنار گذاشتن شیرازی را اجابت کنید؟

نمی دانم این همه تعلل شما برای چیست؟ اما با این همه تخلف آشکار واقعا روی‌تان می شود که این آدم در مجمع آخر سال به عنوان هیات زیر دست فدراسیون فوتبال حضور داشته باشد؟خیلی ها منتظر تغییر هستند و این تغییر حالا در گرو خم ابرویی از شماست.اگر واقعا هوای شیرازی را در این هوای آلوده فوتبال پایتخت ندارید خودی نشان بدهید و تصمیمی بگیرید تا خیلی از شائبه هایی که دارد به سمت فدراسیون می آید راه‌شان کج شوند. آقای تاج بسم الله…