آقای تاج! بد نیست که شما رئیس فدراسیون فوتبال ما هستید؟

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر خودش از این گفته که بَد است تاجیکستان VAR داشته باشد!
چرا بد است آقای تاج؟سهل انگاری،کم کاری و نقطعه ضعف های ما چه ربطی به تاجیکستان دارد؟اگر آنها قدمی برای پیشرفت کشورشان بر می دارند،اگر برای شان مهم است که چه اتفاق هایی در فوتبال شان می افتد و اگر همه فدراسیون شان پشت هم هستند و اگر به راحتی می توانند VAR را به تاجیکستان ببرند این اتفاق بدی است؟
الان مثلا رئیس فدراسیون عربستان یک چیزی درباره فدراسیون ایران بگوید و طوری نشان بدهد که فدراسیون ما پایین تر از فدراسیون آنهاست رگ غیرت همه باد نمی کند؟
انصافا یک سوال بپرسم آقای تاج؟خودتان جواب بدهید؛بد نیست که شما رئیس فدراسیون فوتبال ایران هستید؟آوردن VAR به فوتبال ایران وظیفه چه کسی است؟چند وقت است که شما رئیس فدراسیون فوتبال ایران شده اید؟آیا قبل از آن رئیس نبوده اید؟خدا وکیلی این بار دیگر پای تحریم ها و حرف هایی از این دست را به میان نیاوردید.وظیفه من و امثال من،بقال و راننده تاکسی و کارمند نیست که زحمت کشیدن VAR به فوتبال ایران را بکشند.
اتفاقا اگر از ما می پرسید چه خوب که تاجیکس..

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر خودش از این گفته که بَد است تاجیکستان VAR داشته باشد!

چرا بد است آقای تاج؟سهل انگاری،کم کاری و نقطعه ضعف های ما چه ربطی به تاجیکستان دارد؟اگر آنها قدمی برای پیشرفت کشورشان بر می دارند،اگر برای شان مهم است که چه اتفاق هایی در فوتبال شان می افتد و اگر همه فدراسیون شان پشت هم هستند و اگر به راحتی می توانند VAR را به تاجیکستان ببرند این اتفاق بدی است؟

الان مثلا رئیس فدراسیون عربستان یک چیزی درباره فدراسیون ایران بگوید و طوری نشان بدهد که فدراسیون ما پایین تر از فدراسیون آنهاست رگ غیرت همه باد نمی کند؟

انصافا یک سوال بپرسم آقای تاج؟خودتان جواب بدهید؛بد نیست که شما رئیس فدراسیون فوتبال ایران هستید؟آوردن VAR به فوتبال ایران وظیفه چه کسی است؟چند وقت است که شما رئیس فدراسیون فوتبال ایران شده اید؟آیا قبل از آن رئیس نبوده اید؟خدا وکیلی این بار دیگر پای تحریم ها و حرف هایی از این دست را به میان نیاوردید.وظیفه من و امثال من،بقال و راننده تاکسی و کارمند نیست که زحمت کشیدن VAR به فوتبال ایران را بکشند.

اتفاقا اگر از ما می پرسید چه خوب که تاجیکستان به سیستم کمک داور ویدئویی مجهز است و ما نیستیم.باور کنید تعجب نمی کنیم اگر فردا سایر کشورهایی که از نظر شما سطح فوتبال شان از ایران پایین تر است VAR را به کشورشان ببرند و ما همچنان وعده وعید بدهیم که امسال می آوریم،سال آینده می آوریم و …

آقای تاج!چه خوب که تاجیکستان،ترکمنستان و کشورهایی از این دست VAR دارند و ما نداریم و این توانایی بالای مدیران فوتبالی اش را می رساند،نه عقب ماندگی آنها را.

۲۵۱ ۲۵۱