آقای حسن عباسی! شهید رضایی مجد هم فوتبالیست بود

حسن عباسی، کسی که خودش را تحلیل‌گر مسائل سیاسی و استراتژیک می‌داند مصاحبه‌ای تند و توهین‌آمیز علیه فوتبالیست‌ها کرده و گفته این قشر مصلح اجتماعی ندارد! ببینید | توهین جنجالی حسن عباسی به فوتبالیست‌ها: اگر دین داشتند فوتبالیست نمی‌شدند
حال سوال اینجاست چگونه می‌توان مصلح بودن یا نبودن افراد را بر اساس شغل آن‌ها تعیین کرد؟
اصلا چه ملاک‌هایی برای مصلح اجتماعی وجود دارد و او از کجا به این نتیجه رسیده که این افراد هیچکدام مصلح نیستند؟ در هر قشر و صنفی هم افراد خوب وجود دارد و هم افراد بد. در همین فوتبال امثال علی دایی را داریم که نام ایران را در سطح دنیا زنده کرده و بارها با حرکات خیرخواهانه به مردم کمک کرده است؛ یا محمد انصاری را داریم که شخصیت و منش او شهره خاص و عام است.
انگار او شهید «مهدی رضایی مجد» را فراموش کرده که می‌گوید از فوتبالیست‌ها شهید نداشته‌ایم و آن‌ها لیاقت شهادت را ندارند. «کریم باوی» را یادش رفته که در اوج فوتبالش برای خاک کشورش جنگید و هنوز هم درگیر عواقب حضور در جبهه است و سال‌هاست که سلامتی او درگیر مشکلات زیادی است. اصلا چه کسی تعیین می‌کند یک قشر از افراد لیاقت ..

حسن عباسی، کسی که خودش را تحلیل‌گر مسائل سیاسی و استراتژیک می‌داند مصاحبه‌ای تند و توهین‌آمیز علیه فوتبالیست‌ها کرده و گفته این قشر مصلح اجتماعی ندارد! ببینید | توهین جنجالی حسن عباسی به فوتبالیست‌ها: اگر دین داشتند فوتبالیست نمی‌شدند

حال سوال اینجاست چگونه می‌توان مصلح بودن یا نبودن افراد را بر اساس شغل آن‌ها تعیین کرد؟

اصلا چه ملاک‌هایی برای مصلح اجتماعی وجود دارد و او از کجا به این نتیجه رسیده که این افراد هیچکدام مصلح نیستند؟ در هر قشر و صنفی هم افراد خوب وجود دارد و هم افراد بد. در همین فوتبال امثال علی دایی را داریم که نام ایران را در سطح دنیا زنده کرده و بارها با حرکات خیرخواهانه به مردم کمک کرده است؛ یا محمد انصاری را داریم که شخصیت و منش او شهره خاص و عام است.

انگار او شهید «مهدی رضایی مجد» را فراموش کرده که می‌گوید از فوتبالیست‌ها شهید نداشته‌ایم و آن‌ها لیاقت شهادت را ندارند. «کریم باوی» را یادش رفته که در اوج فوتبالش برای خاک کشورش جنگید و هنوز هم درگیر عواقب حضور در جبهه است و سال‌هاست که سلامتی او درگیر مشکلات زیادی است. اصلا چه کسی تعیین می‌کند یک قشر از افراد لیاقت شهادت دارند یا خیر؟

خود حسن عباسی که اینگونه به فوتبالیست‌ها می‌تازد در تمام سال‌های عمرش چه حرکت مثبتی داشته و کجا به مردم کمک کرده است؟ او تقریبا درباره همه چیز اظهار نظر می‌کند اما هنوز کسی به درستی در خصوص تخصص او خبر ندارد!

شهید مهدی رضایی مجد، کاپیتان تیم ملی جوانان ایران

۲۵۸ ۲۵۱