آقای رئیسی! این وعده‌تان را پس بگیرید

معاون وزیر مسکن، چند ماه پیش گفت ساخت ۴میلیون واحد مسکونی ۴هزار هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد. این رقم را مقایسه کنید با بودجه سال ۱۴۰۱ که ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر کل بودجه یک سال مملکت صرف ۴میلیون مسکن شود، باز هم ۴۰۰هزار میلیارد تومان کم می‌آید. اکنون که وزیر راه و شهرسازی قبلی رفته و وزیر پیشنهادی جدید در حال معرفی به مجلس است، بهترین فرصت فراهم آمده تا رئیس‌جمهور این وعده تحقق‌نیافتنی را پس بگیرد و به جای آن قول بدهد در حد مقدورات کشور در بخش مسکن فعالیت خواهد کرد.
امیدبخشی کار خوبی است، اما امید واهی اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن را از بین می‌برد. متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی، لابد با هدف امیدبخشی! آمارهایی درباره توفیقات دولت از جمله کاهش تورم و ارزان‌شدن قیمت‌ها و افزایش صادرات و… ارائه می‌دهند که با واقعیت‌های جامعه کمترین انطباق را ندارد. اگر وعده ۴میلیون مسکن باقی بماند، این آمارسازی‌ها باز هم ادامه خواهد یافت و قربانی‌اش وزیری است که هنوز نیامده است . البته مردمانی هم که سال‌هاست منتظر یک چاردیواری‌اند از دلخوش کردن به سراب نجات می یابند. سود بزرگتر هم ن..

معاون وزیر مسکن، چند ماه پیش گفت ساخت ۴میلیون واحد مسکونی ۴هزار هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد. این رقم را مقایسه کنید با بودجه سال ۱۴۰۱ که ۳۶۰۰هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر کل بودجه یک سال مملکت صرف ۴میلیون مسکن شود، باز هم ۴۰۰هزار میلیارد تومان کم می‌آید.

اکنون که وزیر راه و شهرسازی قبلی رفته و وزیر پیشنهادی جدید در حال معرفی به مجلس است، بهترین فرصت فراهم آمده تا رئیس‌جمهور این وعده تحقق‌نیافتنی را پس بگیرد و به جای آن قول بدهد در حد مقدورات کشور در بخش مسکن فعالیت خواهد کرد.

امیدبخشی کار خوبی است، اما امید واهی اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن را از بین می‌برد. متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی، لابد با هدف امیدبخشی! آمارهایی درباره توفیقات دولت از جمله کاهش تورم و ارزان‌شدن قیمت‌ها و افزایش صادرات و… ارائه می‌دهند که با واقعیت‌های جامعه کمترین انطباق را ندارد. اگر وعده ۴میلیون مسکن باقی بماند، این آمارسازی‌ها باز هم ادامه خواهد یافت و قربانی‌اش وزیری است که هنوز نیامده است . البته مردمانی هم که سال‌هاست منتظر یک چاردیواری‌اند از دلخوش کردن به سراب نجات می یابند. سود بزرگتر هم نصیب رئیس جمهور خواهد شد که مجبور نیست در دو سوم باقیمانده از عمر دولت در چنبره قولی بماند که عمل نمی شود.

قدیمی‌ها گفته بودند حرف مرد یکی است، اما در سال‌های اخیر از قول بعضی بزرگان نقل شده که حرف مرد دوتاست و اگر حرف قبلی اشتباه بود باید باشجاعت آن را پس گرفت.

اگر آقای رئیسی این شجاعت را به خرج دهد، هم خود را نجات می‌دهد هم امید منطقی جایگزین امید واهی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.