آقای رئیس استعفا پیشکش، عذرخواهی هم نمی‌کنید؟

بخش خبری ساعت ۲۱ در شب گذشته، درست هنگام پخش گزارشی با حضور رهبر انقلاب، هک و با تصاویری عجیب، آنتن زنده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای چند ثانیه در اختیار ضد انقلاب قرار گرفت! اینکه چطور ممکن است باکس‌های منتخب که ساعتی قبل از خبر، نهایی و آماده پخش می‌شود، ناگهان جای خود را به تصاویری دیگر بدهد، یک موضوع فنی است که یا دست افراد نفوذی در کار است و یا واقعا سامانه پخش، از بیرون هک شده است.
اما نکته مهم سکوت عجیب رئیس سازمان صداوسیما در هر دو مورد است.
آقای رئیس! دفعه قبل (۷بهمن ۱۴۰۰) ظاهرا هنوز جاگیر نشده بودید و فضا دست شما نبود، الان چطور؟ بعد از جابجایی مدیران و تغییرات گسترده، رخداد چنین اتفاقی آن هم از همان مسیر قبلی و دقیقا به همان سبک پیشین، آنقدر مهم نیست که حداقل شائبه استعفا مطرح شود؟ یا توضیح رسمی در همان بخش خبری و یا بخش بعدی ارائه شود؟ آنهم از سوی مقام اصلی سازمان و نه کارشناسان همیشه در صحنه!
واقعا اگر چنین اتفاقی در یک رسانه دیگر پیش می‌آمد، در بخش های خبری، به بهانه «نفوذ» و هتک حرمت، چه بلایی سر آن رسانه می آوردند؟ آقای رئیس! بعد از دو گل خورده در زمین خودی، توق..

بخش خبری ساعت ۲۱ در شب گذشته، درست هنگام پخش گزارشی با حضور رهبر انقلاب، هک و با تصاویری عجیب، آنتن زنده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای چند ثانیه در اختیار ضد انقلاب قرار گرفت! اینکه چطور ممکن است باکس‌های منتخب که ساعتی قبل از خبر، نهایی و آماده پخش می‌شود، ناگهان جای خود را به تصاویری دیگر بدهد، یک موضوع فنی است که یا دست افراد نفوذی در کار است و یا واقعا سامانه پخش، از بیرون هک شده است.

اما نکته مهم سکوت عجیب رئیس سازمان صداوسیما در هر دو مورد است.

آقای رئیس! دفعه قبل (۷بهمن ۱۴۰۰) ظاهرا هنوز جاگیر نشده بودید و فضا دست شما نبود، الان چطور؟ بعد از جابجایی مدیران و تغییرات گسترده، رخداد چنین اتفاقی آن هم از همان مسیر قبلی و دقیقا به همان سبک پیشین، آنقدر مهم نیست که حداقل شائبه استعفا مطرح شود؟ یا توضیح رسمی در همان بخش خبری و یا بخش بعدی ارائه شود؟ آنهم از سوی مقام اصلی سازمان و نه کارشناسان همیشه در صحنه!
واقعا اگر چنین اتفاقی در یک رسانه دیگر پیش می‌آمد، در بخش های خبری، به بهانه «نفوذ» و هتک حرمت، چه بلایی سر آن رسانه می آوردند؟ آقای رئیس! بعد از دو گل خورده در زمین خودی، توقع روشنگری و شفافیت که نداشته و نداریم، آیا انتظار عذرخواهی ساده هم از سوی شما زیاد است؟!
البته وقتی پخش زنان برهنه در بخش خبری را با یک گزارش ضعیف و «ببخشید» یواشکی لاپوشانی می‌کنید، قطعا برای این اتفاق عجیب و تکرارش در کمتر از یکسال، یا سکوت می‌کنید یا بازهم به دوستان اعلام می‌کنید بروند از بودجه «بی بی سی» و «من و تو» در مقابل بودجه کم صداوسیما بگویند و رخنه حرفه‌ای را با کمبود منابع مالی، توجیه کنند.

آقای رئیس! گفت‌وگوی منبع آگاه شما با خبرگزاری دولت، چاره کار نیست (اینجـــا بخوانید) اینکه بعد از اتفاق، علت را آنهم به روایت منبع آگاه اعلام کنید، فقط زمانی مرهم است که مسیر تکرار بسته شود وگرنه کنایه پول نداشتن، عذر بدتر از گناه است و نشانه ضعف مدیریتی که حتی نمی‌تواند منابع خود را بر اساس اولویت‌ها، مدیریت کند تا مانع «نفوذ و هک» شود اما می‌تواند انتقاد کند که پول نبود، دوباره هک شدیم!

آقای رئیس و سایر روسا، باور کنید «عذرخواهی» جزئی از اقتدار است!