آقای زیدآبادی! آمریکا قابل اعتماد نیست

امروز مطلبی را از جناب آقای ” احمد زید آبادی ” خواندم. نگارنده با اشاره به اقدامات اخیر آژانس و شخص رافائل گروسی، موضع گیری احساسی مسئولان کشور را باب میل اسرائیل، لابی طرفداران آمریکا و براندازان ارزیابی کرده بود.

امروز مطلبی را از جناب آقای " احمد زید آبادی " خواندم. نگارنده با اشاره به اقدامات اخیر آژانس و شخص رافائل گروسی، موضع گیری احساسی مسئولان کشور را باب میل اسرائیل، لابی طرفداران آمریکا و براندازان ارزیابی کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.