آقای سجاد غریبی! از این به بعد غریبه نباش

انگار تلنباری از چربی بود. انگار تا قبل از مسابقه، خورده و خوابیده بود. انگار اصلا بلد نبود گارد بگیرد. بلد نبود نفس بگیرد.

انگار تلنباری از چربی بود. انگار تا قبل از مسابقه، خورده و خوابیده بود. انگار اصلا بلد نبود گارد بگیرد. بلد نبود نفس بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.