آقای شهردار این اساتید را از کجا پیدا میفرمایید ! 

آدرس مقالات یاد شده در بالا بترتیب:
‏https://www.khabaronline.ir/news/1776304/ آقای-زاکانی-هتل-روی-گسل
‏https://www.khabaronline.ir/news/1793302/ زلزله-تهران-و-استراتژی-مردود-شهرداری
در روزهای اخیر شهردار محترم با نام بردن از اساتید و تاکید بر این که اساتید دانشگاه تایید کرده‌اند که هتل ۳۰ طبقه روی گسل ساخته شود یا فرموده‌اند که تهران ۳۰۰۰ هزار زلزله نداشته است ! خواستم عرض کنم جناب دکتر این اساتید را از کجا می آورید ؟ تهران کجاست ؟ در تمام ایران و خارج از ایران مقدس یک نفر این مطالب را اصلا گوش نمی دهد چه برسد که آنها را ملاک عمل یک ابر شهر مثل تهران بنمائید !
متاسفانه یا اشتباه برداشت کردید و مدیریت یک شهر زلزله خیز را با لرزه خیزی وحشتناک را معطل یک حرف مفت و سر تا پا غلط فرموده‌اید ! یا تا جائیکه حتی خود این شخص در مقاله بی مقدار پر از اشتباهات ابتدایی و بنیادی سال ۹۶ خود که دقیقا عکس حرف خود را در جلسه نوشته‌اند !!! و شما هم همان اشتباه و تناقض را قبول و تکرار فرمودید ؟! (با پوزش البته، چون خیلی خارج بود مجبور شدم یک جستجویی بکنم ! برای مثال شکل ٩ مقاله این مرجع دانشگاهی مورد ..

آدرس مقالات یاد شده در بالا بترتیب:
‏https://www.khabaronline.ir/news/1776304/ آقای-زاکانی-هتل-روی-گسل

‏https://www.khabaronline.ir/news/1793302/ زلزله-تهران-و-استراتژی-مردود-شهرداری

در روزهای اخیر شهردار محترم با نام بردن از اساتید و تاکید بر این که اساتید دانشگاه تایید کرده‌اند که هتل ۳۰ طبقه روی گسل ساخته شود یا فرموده‌اند که تهران ۳۰۰۰ هزار زلزله نداشته است ! خواستم عرض کنم جناب دکتر این اساتید را از کجا می آورید ؟ تهران کجاست ؟ در تمام ایران و خارج از ایران مقدس یک نفر این مطالب را اصلا گوش نمی دهد چه برسد که آنها را ملاک عمل یک ابر شهر مثل تهران بنمائید !

متاسفانه یا اشتباه برداشت کردید و مدیریت یک شهر زلزله خیز را با لرزه خیزی وحشتناک را معطل یک حرف مفت و سر تا پا غلط فرموده‌اید ! یا تا جائیکه حتی خود این شخص در مقاله بی مقدار پر از اشتباهات ابتدایی و بنیادی سال ۹۶ خود که دقیقا عکس حرف خود را در جلسه نوشته‌اند !!! و شما هم همان اشتباه و تناقض را قبول و تکرار فرمودید ؟! (با پوزش البته، چون خیلی خارج بود مجبور شدم یک جستجویی بکنم ! برای مثال شکل ٩ مقاله این مرجع دانشگاهی مورد تائید شما ؟ چطور میشود که PGA تهران بین g ٨/. و g ١/١ شود و کل تهران کن فیکون نشود و بقیه تحلیل ها و نتایج مقاله البته تازه بدون +٦٠ گسل زیر تهران و ریز شاخه های آنها !؟ اسم نویسنده را به حرمت کلمه و اصالت "دانشگاه و استاد" حذف کردم).

آدرس مقاله :نشریه مهندسی سازه و ساخت، سال چهارم، شماره ٣، پاییز ١٣٩٦ صفحات ١٠٩ الی ١٢٨. ریز پهنه بندی لرزه ای تهران …
https://www.jsce.ir/article_45957_ad07b05b99580a55a2f3352e4717a2dd.pdf?lang=en

امیدوارم این عزیز بین بیان یک چیز و نوشته چیز دیگر خود جو گیر نشده باشند !؟ والله، رسم دانشگاهیان این نیست ولیکن چاره‌ای هم باقی‌ نمی گذارید، مرگ و زندگی ١٤ میلیون ایرانی در گرو این بی درایتی ها است !

موضوع از شوخی گذشته است، برای تهران و زلزله تهران بسیار نگرانم.خداوندا به این شهر و این کشور با این فرضیه های از بُن تهی و مردود رحم بفرما

استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران