آقای نخست وزیر عراق خلیج فارس صحیح است نه خلیج عربی

یادداشت امروز من درمورد کلیپ تقطیع شده ای است که اخیرا دیدم . این کلیپ از بخشی از مصاحبه جناب آقای «دکتر محمد شیاع السودانی» نخست وزیر محترم دولت عراق با خبرنگار دویچه وله را دیدم

یادداشت امروز من درمورد کلیپ تقطیع شده ای است که اخیرا دیدم . این کلیپ از بخشی از مصاحبه جناب آقای «دکتر محمد شیاع السودانی» نخست وزیر محترم دولت عراق با خبرنگار دویچه وله را دیدم