آقای وزیر، منظورم ساخت ویلا نبود !

خوشحالم و مقداری هم متاسفم، خوشحالم که وزارت راه و شهرسازی، وزیر و دولت محترم بعد از تجربه همه روشهای نادرست در ساخت مسکن ملی به رغم تذاکرات متعدد، و اتلاف زمان زیاد بلاخره به اصول یاد شده برای ساخت مسکن ملی مندرج در مقاله اینجانب رسیدند و متاسفم که کمی در نتیجه گیری و برداشت از مقاله خرداد بنده اشتباه شده است !

خوشحالم و مقداری هم متاسفم، خوشحالم که وزارت راه و شهرسازی، وزیر و دولت محترم بعد از تجربه همه روشهای نادرست در ساخت مسکن ملی به رغم تذاکرات متعدد، و اتلاف زمان زیاد بلاخره به اصول یاد شده برای ساخت مسکن ملی مندرج در مقاله اینجانب رسیدند و متاسفم که کمی در نتیجه گیری و برداشت از مقاله خرداد بنده اشتباه شده است !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.