آلودگی هوا و مسئولیت قانونی دولت و شهرداری در برابر شهروندان

مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها، از مصادیق ” قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض”، از حیث حقوقی و قانونی می تواند محسوب شود.

مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها، از مصادیق " قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض"، از حیث حقوقی و قانونی می تواند محسوب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.