آمار تلفات رانندگی نوروزی در ایران از مرز تراژدی گذشته است!

ناگهان در برابر چشمانم یک خودرو پراید با سرعت به گاردریل وسط آزادراه برخورد کرد و به مفهوم واقعی کلمه پودر شد بدون آنکه خبری از بازشدن کیسه هوا باشد! صحنه واقعاً تکان‌دهنده بود، ظاهراً راننده خودرو برای لحظاتی خوابش برده بود … آنچه که این حادثه را می‌توانست وحشتناک‌تر کند، برخورد خودروهایی بود که بدون اطلاع از ماجرا با سرعت به محل حادثه نزدیک می‌شدند که خوشبختانه با کمک دوستم، امیر رفیعی و علامت دادن به خودروهای عبوری از بروز حوادث جدید جلوگیری شد …
اما وقتی سری به آمارهای تلفات رانندگی نوروزی در همین چند روز نخست زدم، وحشتم چند برابر شد! به نظر می‌رسد مردمِ خسته از پاندمی کرونا، افسار خودرو را رها کرده و در حال آفرینشِ خونینِ میدان جنگی مخوف‌تر از نسل‌کشی پوتین در اوکراین هستند و شوربختانه در این آفرینش، خودروهای داخلی و ملی هم سنگ تمام در همراهی نشان داده‌اند.
به نظرم پلیس راهور، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید مماشات را کنار نهاده و با بررسی دلایل حوادث رانندگی در نوروز هزار و چهارصد و یک، نسبت به توقف پلاک‌گذاری خودروهایی که به دلیل مشکلات فنی، دلیل حادثه شناخته..

ناگهان در برابر چشمانم یک خودرو پراید با سرعت به گاردریل وسط آزادراه برخورد کرد و به مفهوم واقعی کلمه پودر شد بدون آنکه خبری از بازشدن کیسه هوا باشد! صحنه واقعاً تکان‌دهنده بود، ظاهراً راننده خودرو برای لحظاتی خوابش برده بود … آنچه که این حادثه را می‌توانست وحشتناک‌تر کند، برخورد خودروهایی بود که بدون اطلاع از ماجرا با سرعت به محل حادثه نزدیک می‌شدند که خوشبختانه با کمک دوستم، امیر رفیعی و علامت دادن به خودروهای عبوری از بروز حوادث جدید جلوگیری شد …

اما وقتی سری به آمارهای تلفات رانندگی نوروزی در همین چند روز نخست زدم، وحشتم چند برابر شد! به نظر می‌رسد مردمِ خسته از پاندمی کرونا، افسار خودرو را رها کرده و در حال آفرینشِ خونینِ میدان جنگی مخوف‌تر از نسل‌کشی پوتین در اوکراین هستند و شوربختانه در این آفرینش، خودروهای داخلی و ملی هم سنگ تمام در همراهی نشان داده‌اند.

به نظرم پلیس راهور، موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید مماشات را کنار نهاده و با بررسی دلایل حوادث رانندگی در نوروز هزار و چهارصد و یک، نسبت به توقف پلاک‌گذاری خودروهایی که به دلیل مشکلات فنی، دلیل حادثه شناخته شده‌اند، با قاطعیت اقدام کنند.

والله این شیوه حمایت از اشتغال و خودرو داخلی و تولید ملی نیست؛ این شتاب بخشیدن به امید و فروپاشی ملی است. همین و تمام.