آموزش عالی در دوران کرونا؛ از افت تحصیلی تا بحران دانش‌اندوزی

نیم سال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰؛ ترم تحصیلی و دانشگاهی کاملاً متفاوت و متمایز نسبت به ترم های پیشین دانشگاه برای دانشجویان و اساتید و همکاران محترم دانشگاهی بوده است؛

نیم سال دوم سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰؛ ترم تحصیلی و دانشگاهی کاملاً متفاوت و متمایز نسبت به ترم های پیشین دانشگاه برای دانشجویان و اساتید و همکاران محترم دانشگاهی بوده است؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.