آوردگاه اوکراین، جنگی برای بازتعریف نقش ها در سیاست جهانی

دکتر کیهان برزگر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گفتگویی با مجله عصر اندیشه به بررسی اوضاع منطقه پس از جنگ روسیه و اوکراین و فرصت‌های فراهم آمده برای ایران پس از این بحران پرداخته است.

دکتر کیهان برزگر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در گفتگویی با مجله عصر اندیشه به بررسی اوضاع منطقه پس از جنگ روسیه و اوکراین و فرصت‌های فراهم آمده برای ایران پس از این بحران پرداخته است.