آیا اقتصاد ایران آنچنان قدرتمند است که وزارت بازرگانی را کنار بگذاریم؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.