آیا برای توسعه امیدی هست؟

‌ ‌علم روابط بین‌الملل، همانند فیزیک و شیمی، قاعده و قانون دارد. کشف این قواعد و قوانین، همانند کشف قواعد ترمودینامیک، گرهی را باز می‌کند یا مسئله‌ای را حل می‌کند.

‌ ‌علم روابط بین‌الملل، همانند فیزیک و شیمی، قاعده و قانون دارد. کشف این قواعد و قوانین، همانند کشف قواعد ترمودینامیک، گرهی را باز می‌کند یا مسئله‌ای را حل می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.